Leerhub

Ben je op zoek naar informatie om je algemene kennis over en praktisch begrip van circulair bouwen op te krikken?
Volg dan onderstaand leerpakket:

Ben je op zoek naar inspirerende cases en praktijkervaring waarmee je zelf aan de slag kan gaan?
Bekijk dan de onderstaande webinars of opgenomen workshops:

Over de Green Deal Circulair Bouwen

- Hoe kennis delen binnen de GDCB?
Van idee naar project binnen circulair bouwen
- Alles over de ledenzone en ingediende pilootprojecten
Wat na de Green Deal Circulair Bouwen?
- Beleidsprogramma: Op weg naar Circulair Bouwen
- Uitreiking Circular Building Award en Pioneer Award
- VLAIO over initiatieven om omslag te maken naar circulaire economie
- Wat gebeurt er in de Communities of Practice

Over circulair aanbesteden

- Product-as-a-service als contractvorm voor circulair aankopen
Rol van aankoper binnen circulaire economie
Stad Mechelen over verkoop voormalige bibliotheek
Aanbestedingsvormen ter bevordering van kringlopen
- OVAM over het bevorderen van gerecycleerde materialen en grondstoffen
Integratie van circulaire criteria in subsidiereglementen
Circulair aanbesteden, van draagvlak naar een aangepaste vraag
- European Commission over LEVEL(s) - a European framework for sustainable buildings
Praktische gids: Totem voorschrijven in overheidsopdrachten
- Sensiparti over hoe de opdrachtgever overtuigen van circulair bouwen
- Stad Leuven over circulaire reconversie van Molens Van Orshoven en silo’s
- Stad Mechelen over herbestemming bibliotheek
- Blieberg A.C.E. over CABRIO-project - Circulair aanbesteden van overheidsprojecten: een leidraad

Over onderzoek aangaande circulaire bouwen

- Introductie tot Proeftuin Circulair Bouwen
Terugblik op twee jaar Proeftuin
- HIVA - KU Leuven over Circulaire jobs in Vlaanderen
- Zero Waste Scotland over Future of Work
- VITO over veranderingsgericht (ver)bouwen
- Leefmilieu Brussel over materiaalpaspoorten
- VDAB over competentieversterking
VDAB over competentieversterking op de werkvloer
POV en Constructiv over competenties in circulaire transitie
Sleutel mee aan de synergieën voor circulaire businessmodellen
Materiaal- of Gebouwpaspoort: What is in it?
PMG over Hoe met data de communicatie over circulair bouwen sturen?
Econocom over as-a-service: nachtmerrie of opportuniteit
- VITO over veranderingsgericht (ver)bouwen 2
- VUB over circulaire woning, een goede investering?
VITO over CEvaluator als voorbereiding en beoordeling van circulaire financiering

Voorbeelden uit de praktijk

- Kijkbox Circulair Bouwen - de Potterij
-‘t Centrum en OPZ Geel over samenwerking binnen de waardeketen
Vande Moortel over bouwafval als funderingslaag
Passief rijhuis in de stad
Stad Mechelen over verkoop voormalige bibliotheek
- VIL over bouwhubs
bow architecten over hergebruik van gebouwen en materialen
Rotor Deconstruction over MULTI, het reconversieproject van Brouckère Toren
Agentschap Wegen en Verkeer over Levensduurverlengd Onderhoud
Bouwunie over Mobiele Unit (leren over circulair bouwen)
Vlaamse Landmaatschappij over circulair slopen van boerderijen
BC Materials over demontabele productieloods
Reynaers Aluminium over Window of Circular Opportunity
Murmuur over circulaire school
Sweco over opbrengstplanning ter facilitatie van materialenhergebruik
Whitewood, Rotor en Conix over het MULTI-project (bouwen met bestaande gebouwen en onderdelen)
Derbigum over hergebruik en recyclage van bitumen
- Hergebruik in de praktijk: Toelichting a.d.h.v. Brusselse circulaire werven
VEB en Factor 4 over CiRe-project
Dialoog vzw over herbestemming van station Wijgmaal
- BAS Bouwen over bouwen met biologisch afbreekbare materialen
- Facilitair Bedrijf over Pachthofzone Meise
- Groep Aertssen over selectieve sloop op de site van General Motors
- TEKENarchitectuur over Archelier
- Vlaamse Waterweg over selectief slopen op werf Menen
- Kloeckner over Circulair Building Cooperation is Key
VDAB over competentieversterking op de werkvloer
PMG over Hoe met data de communicatie over circulair bouwen sturen?
- ABN AMRO Bank N.V. over Circulair platform CIRCL
Circular SMEs across Europe
- Circubuild over hoe (niet) communiceren over circulariteit in bouw
- Sensiparti over hoe de opdrachtgever overtuigen van circulair bouwen
- PMG over Hoe met data de communicatie over circulair bouwen sturen?
- Circulariteit als werkwoord
- Acasus als toonpunt voor circulair bouwen
- BC Architects over Bioklas te Edegem
- Schueco over productinnovaties in de praktijk
- Stad Leuven over circulaire reconversie van Molens Van Orshoven en silo’s
- Stad Mechelen over herbestemming bibliotheek
- Beli Centro Future Proof Design over circulaire productontwikkeling
- Labo Leegstand over de Potterij
- Tata Steel over Colorcoat
- Blieberg A.C.E. over CABRIO-project
- Econocom over financiering in circulaire economie
- SuReal over Cesgo-project

Bibliotheek

Naar de bib >


We hebben ook een bibliotheek samengesteld van publicaties, databanken en tools.
Via de trefwoorden (tags) bovenaan deze pagina vind je ook publicaties en links met dat thema.
Voor pubicaties en video's in het thema 'circulair aanbesteden/aankopen bouw' verwijzen we naar de website Circulair Aankopen.

 

donderdag 25 juli 2024

Een korte intro bij onze leerpakketten en enkele inspirerende cases die aantonen dat circulair bouwen geen utopie meer is.

 

donderdag 25 juli 2024

We moeten een andere richting uit met de wereld. Circulariteit is het antwoord. Ontdek in dit lespakket waarom circulair bouwen de toekomst is.

 

donderdag 25 juli 2024

… en al even belangrijk: wat is het niet? Drie filmpjes geven je een duidelijk antwoord en laten je ook zien hoe de principes toegepast worden op de bouwsector.

 

donderdag 25 juli 2024

Circulair ontwerpen, hoe begin je eraan? We geven je de basisprincipes mee en helpen je op weg met een praktische toolkit.

 

donderdag 25 juli 2024

Ontdek hier waarom het klassieke verkoopmodel niet werkt in de circulaire economie. En wat de alternatieven zijn.

 

donderdag 25 juli 2024

Terugname van materialen is een belangrijke schakel bij circulair bouwen. Het vergt een nieuwe aanpak. Hier leer je er alles over.

 

donderdag 25 juli 2024

In dit leerpakket komen twee onderwerpen aan bod: informatiedoorstroming  en materiaalkeuze. Twee belangrijke aspecten van circulair bouwen.

 

donderdag 25 juli 2024

Een heel leerpakket over de waarde van sloopafval, met ook ruime aandacht voor het regelgevend en technisch kader.

 

donderdag 25 juli 2024

Geïnteresseerd in circulair aankopen? Bekijk dan zeker dit webinar. 

 

donderdag 25 juli 2024

Welke financieringsvormen zijn vandaag al beschikbaar? Een uitgebreid webinar over de financiële kant van de zaak.

 

donderdag 25 juli 2024

Een boeiend webinar over de rol van de aankoper in de circulaire economie.

 

donderdag 25 juli 2024

Zeker bekijken! In dit webinar krijgen deelnemers aan de Green Deal onder andere een woordje uitleg over de afgeschermde deelnemerszone op onze website.

 

donderdag 25 juli 2024

Maak in de diepte kennis met twee circulaire bouwprojecten ('t Centrum en OPZ Geel), en meer bepaald hoe alle experten samenwerken om tot het beste resultaat te komen.

 

donderdag 25 juli 2024

Hebben jouw bouwmaterialen al een EPD? Bekijk hier een kort Engelstalig webinar over het belang ervan.

 

donderdag 25 juli 2024

 

donderdag 25 juli 2024

 

donderdag 25 juli 2024

 

donderdag 25 juli 2024

 

donderdag 25 juli 2024

 

donderdag 25 juli 2024

 

donderdag 25 juli 2024

 

donderdag 25 juli 2024

Dit lespakket gaat over het ontkoppelen van de (groeiende) behoefte aan de consumptie van ruimte. Circulaire bouwers hebben een aantal sleutels in handen. Ontdek de opgave en de belangrijkste strateg…

 

donderdag 25 juli 2024

 

donderdag 25 juli 2024

 

Bibliotheek

In de bibliotheek vind je publicaties, databanken en tools.

Via de trefwoorden (tags) bovenaan deze pagina vind je ook publicaties en links met dat thema.

Ga naar de bibliotheek