Items met tag "data & tools"

Maak in de diepte kennis met twee circulaire bouwprojecten ('t Centrum en OPZ Geel), en meer bepaald hoe alle experten samenwerken om tot het beste resultaat te komen.

Zeker bekijken! In dit webinar krijgen deelnemers aan de Green Deal onder andere een woordje uitleg over de afgeschermde deelnemerszone op onze website.

Hoe en waar kan je jouw kennis delen binnen dit lerend netwerk? Een must-see voor alle deelnemers aan de GDCB.

In dit leerpakket komen twee onderwerpen aan bod: informatiedoorstroming  en materiaalkeuze. Twee belangrijke aspecten van circulair bouwen.

LEGO-gewijs gevels bouwen

E-book door Duurzaamgebouwd Nederland over circulair bouwen met BIM

Smart Symbiose
Publicaties

Op het symbioseplatform ontmoeten vragers en aanbieders van waardevolle materialen elkaar. 

GRO Tool
Publicaties

Een handleiding om een holistisch ambitieniveau te implementeren bij gebouwen op vlak van duurzaamheid

CE Kompas
Publicaties

Een handige interactieve checklist om projecten circulair te maken.

Circulator.eu
Publicaties

Tool om verschillende circulaire businessmodellen te bekijken

BAMB 2020
Publicaties

EU-project rond diverse aspecten van circulair bouwen, o.a. een tool voor materiaal/productpaspoort

TOTEM
Publicaties

Een tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren (vroeger “MMG”) 

Opalis
Publicaties

Databank van professionele handelaars, gangbare materialen, voorbeelden van realisaties

Matchmaking platform tussen locaties op zoek naar een project en vice versa

Databank van Vlaamse projecten (o.a. met sector 'bouw') die circulaire aankopen toepassen

Vlaanderen Circulair-databank van Vlaamse bedrijven of projecten (o.a. met sector 'bouw') die circulaire principes toepassen

Catalogus met toepassingen van veranderingsgericht bouwen, specifiek gericht op de praktijk

Circubuild
Publicaties

Partners van circubuild.be stellen hun (meest) circulaire product of dienst voor. Elk product of elke dienst krijgt een screening van drie onafhankelijke experten in circulair bouwen.

ProReMat
Publicaties

Een databank van Processen, Realisaties en Materialen ter ondersteuning van het “circulair bouwen”, verzameld vanuit de praktijk.