Items met tag "circulaire materialen en bouwsystemen"

Hebben jouw bouwmaterialen al een EPD? Bekijk hier een kort Engelstalig webinar over het belang ervan.

In dit leerpakket komen twee onderwerpen aan bod: informatiedoorstroming  en materiaalkeuze. Twee belangrijke aspecten van circulair bouwen.

Terugname van materialen is een belangrijke schakel bij circulair bouwen. Het vergt een nieuwe aanpak. Hier leer je er alles over.

LEGO-gewijs gevels bouwen

OVAM-onderzoekers interviewden producenten en screenden specificaties en andere documenten op elementen die het gebruik van plastic recyclaten kunnen belemmeren. Zo noemden ze voor elk van deze 9 toe…

Nederlandstalige vertaling van de uitgave ‘Wood | Building the bioeconomy’ van CEI-bois, mogelijk gemaakt door Centrum Hout

Deze State of the art wil een overzicht geven van bestaande en in ontwikkeling zijnde technologieën om beton meer circulair te maken. Het document behandelt via meer dan 20 technologiefiches enerzijd…

HISER project
Publicaties

EU project rond holistische oplossingen om materialen terug te winnen uit constructie- en sloopafval.

Studie van TNO NL over oa. uitdagingen zowel economisch als op het vlak van milieu-impacts, voorbeelden van Nederlandse gemeenten met ambities op het gebied van circulaire economie, een mogelijke aan…

Smart Symbiose
Publicaties

Op het symbioseplatform ontmoeten vragers en aanbieders van waardevolle materialen elkaar. 

BAMB 2020
Publicaties

EU-project rond diverse aspecten van circulair bouwen, o.a. een tool voor materiaal/productpaspoort

TOTEM
Publicaties

Een tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren (vroeger “MMG”) 

Werflink
Publicaties

Platform voor het delen van bouwmaterieel en materiaaloverschotten tussen bedrijven en werven actief in de bouwsector

Opalis
Publicaties

Databank van professionele handelaars, gangbare materialen, voorbeelden van realisaties

Circubuild
Publicaties

Partners van circubuild.be stellen hun (meest) circulaire product of dienst voor. Elk product of elke dienst krijgt een screening van drie onafhankelijke experten in circulair bouwen.

ProReMat
Publicaties

Een databank van Processen, Realisaties en Materialen ter ondersteuning van het “circulair bouwen”, verzameld vanuit de praktijk.