Items met tag "recyclage en hergebruik"

In augustus 2020 verhuisde DENC!-STUDIO naar een nieuw kantoor, namelijk LOODS 23 in de Gentse voorhaven. Dit gebouw mag je gerust ‘circulair avant la lettre noemen’. Bij de bouw van deze geklinknage…

Dit verslag geeft een overzicht van de piloot projecten. Per pilootproject is er ook een Factsheet beschikbaar met meer info over de operaties.

Deze fiches maken deel uit van een reeks fiches met als doel de momenteel beschikbare informatie samen te brengen om het hergebruik van bouwmaterialen en -producten te vergemakkelijken.

Hoe kunnen ambities inzake hergebruik worden geïntegreerd in de aanbestedingsprocedures voor bouw- en renovatieprojecten?

Aanbestedende diensten, projectontwikkelaars, architecten en andere bouwprofessionals vinden hier een reeks hulpmiddelen en methoden om hergebruikacties in hun projecten te implementeren.

OVAM-onderzoekers interviewden producenten en screenden specificaties en andere documenten op elementen die het gebruik van plastic recyclaten kunnen belemmeren. Zo noemden ze voor elk van deze 9 toe…

HISER project
Publicaties

EU project rond holistische oplossingen om materialen terug te winnen uit constructie- en sloopafval.

Studie van TNO NL over oa. uitdagingen zowel economisch als op het vlak van milieu-impacts, voorbeelden van Nederlandse gemeenten met ambities op het gebied van circulaire economie, een mogelijke aan…

Werflink
Publicaties

Platform voor het delen van bouwmaterieel en materiaaloverschotten tussen bedrijven en werven actief in de bouwsector