Items met tag "selectieve sloop"

Een heel leerpakket over de waarde van sloopafval, met ook ruime aandacht voor het regelgevend en technisch kader.

Publicaties uit het PARADE project geven inzicht in selectief slopen en meer bepaald in de beste praktijken van ‘pre-demolition waste audits’. (PARADE, 12/2019)

Publicaties uit het PARADE project geven inzicht in selectief slopen en meer bepaald in de beste praktijken van ‘pre-demolition waste audits’. (PARADE, 12/2019)