Items met tag "oriëntatie - algemeen"

Maak in de diepte kennis met twee circulaire bouwprojecten ('t Centrum en OPZ Geel), en meer bepaald hoe alle experten samenwerken om tot het beste resultaat te komen.

Zeker bekijken! In dit webinar krijgen deelnemers aan de Green Deal onder andere een woordje uitleg over de afgeschermde deelnemerszone op onze website.

Een boeiend webinar over de rol van de aankoper in de circulaire economie.

Welke financieringsvormen zijn vandaag al beschikbaar? Een uitgebreid webinar over de financiële kant van de zaak.

Een praktijkgericht webinar over alles wat je moet weten om een pilootproject te starten binnen de GDCB.

Hoe en waar kan je jouw kennis delen binnen dit lerend netwerk? Een must-see voor alle deelnemers aan de GDCB.

Dit lespakket gaat over het ontkoppelen van de (groeiende) behoefte aan de consumptie van ruimte. Circulaire bouwers hebben een aantal sleutels in handen. Ontdek de opgave en de belangrijkste strateg…

Terugname van materialen is een belangrijke schakel bij circulair bouwen. Het vergt een nieuwe aanpak. Hier leer je er alles over.

… en al even belangrijk: wat is het niet? Drie filmpjes geven je een duidelijk antwoord en laten je ook zien hoe de principes toegepast worden op de bouwsector.

We moeten een andere richting uit met de wereld. Circulariteit is het antwoord. Ontdek in dit lespakket waarom circulair bouwen de toekomst is.

Een korte intro bij onze leerpakketten en enkele inspirerende cases die aantonen dat circulair bouwen geen utopie meer is.

De omgeving staat onder druk. De inbeslagname van ruimte voor allerlei activiteiten moet in kwantiteit en kwaliteit bijgestuurd worden. Het aansnijden van open ruimte, het verharden van oppervlakten …

Deze publicatie beschrijft het traject (van ideatie tot implementatie) en de leerlessen van het project ‘The Circle House, een sociale huisvesting gebouwd volgens de circulaire principes.

In Transitie
Publicaties

Gratis e-boek over duurzaamheid en innovatie in de bouw – o.a. uitleg over 7 pijlers van circulair bouwen

Dit lexicon biedt duidelijkheid over eenduidig gebruik van verschillende termen. Het lexicon is opgebouwd uit twee delen:  Een definitielijst, waarin de veelgebruikte termen rondom circulair bo…

Veranderingsgericht bouwen: ontwikkeling van een evaluatie- en transitiekader (OVAM, maart 2015) 

Een toekomstgerichte beschrijving van Europa in 2030 en 2050 (Arcadis Consulting, juni 2019) 

Hoe de beginselen van de circulaire economie in de ontwerpfase praktisch toe te passen (UKGBC, april 2019) 

Deze publicatie berekent grondig de effecten van Building a Circular Future op een 42.000 m2 representatief case study kantoorgebouw met een nieuwbouwwaarde van 860 miljoen DKK. (Danish Environmental…

Studie van TNO NL over oa. uitdagingen zowel economisch als op het vlak van milieu-impacts, voorbeelden van Nederlandse gemeenten met ambities op het gebied van circulaire economie, een mogelijke aan…

Rapport van ING NL over de kansen die circulair bouwen biedt voor groothandels en slopers (ING, Juni 2017)

Verzameling casestudies van circulaire bouwprojecten door woningbouwcorporaties in NL door Utrecht Sustainability Institute

Innovation paper van WTCB over circulair bouwen (WTCB, 02 2017)

Uitleg over de praktijkcase Circl: het circulaire paviljoen van ABN AMRO en het bijbehorende aankooptraject (ABN-AMRO, 2018) 

In dit e-book word je in vier stappen meegenomen langs de belangrijkste thema's van het circulaire bouwproces. Een ideaal handvat voor opdrachtgevers met een (ver) bouwopgave die op zoek zijn naar ee…

Circulaire opportuniteiten en business modellen in de bouwsector (ABN Amro, september 2017) Zie ook: "ABN AMRO opent deuren van innovatief en circulair paviljoen Circl"

GRO Tool
Publicaties

Een handleiding om een holistisch ambitieniveau te implementeren bij gebouwen op vlak van duurzaamheid

CE Kompas
Publicaties

Een handige interactieve checklist om projecten circulair te maken.

Circulator.eu
Publicaties

Tool om verschillende circulaire businessmodellen te bekijken

Databank van Vlaamse projecten (o.a. met sector 'bouw') die circulaire aankopen toepassen

Vlaanderen Circulair-databank van Vlaamse bedrijven of projecten (o.a. met sector 'bouw') die circulaire principes toepassen

Catalogus met toepassingen van veranderingsgericht bouwen, specifiek gericht op de praktijk

De gemeente Amsterdam heeft een Roadmap Circulaire Gronduitgifte op laten stellen, waarmee circulair bouwen en innoveren kan worden gestimuleerd, gemeten en beloond. De Roadmap is een instrument waar…