Actiedag 15 maart 2022 - Plenaire sessie (presentatie en verslag)