Items met tag "urban mining"

Een heel leerpakket over de waarde van sloopafval, met ook ruime aandacht voor het regelgevend en technisch kader.

Deze fiches maken deel uit van een reeks fiches met als doel de momenteel beschikbare informatie samen te brengen om het hergebruik van bouwmaterialen en -producten te vergemakkelijken.

Hoe kunnen ambities inzake hergebruik worden geïntegreerd in de aanbestedingsprocedures voor bouw- en renovatieprojecten?

Aanbestedende diensten, projectontwikkelaars, architecten en andere bouwprofessionals vinden hier een reeks hulpmiddelen en methoden om hergebruikacties in hun projecten te implementeren.

HISER project
Publicaties

EU project rond holistische oplossingen om materialen terug te winnen uit constructie- en sloopafval.

Studie van TNO NL over oa. uitdagingen zowel economisch als op het vlak van milieu-impacts, voorbeelden van Nederlandse gemeenten met ambities op het gebied van circulaire economie, een mogelijke aan…