zaterdag 23 september 2023

In this report, WorldGBC examines the circular economy in the built environment, recognising its essential role in tackling the global climate and biodiversity crises, regenerating resources and acce…

 

zaterdag 23 september 2023

Oplossingen voor een meer circulaire & toekomstgerichte woning.

 

zaterdag 23 september 2023

Op 23 en 24 september 2021 kwamen de leden van de themagroep Bouw bijeen voor een tweedaags evenement in Amsterdam, Nederland. Het thema van het evenement was 'Circulariteit in de bouwsector'.

 

zaterdag 23 september 2023

Dit verslag geeft een overzicht van de piloot projecten. Per pilootproject is er ook een Factsheet beschikbaar met meer info over de operaties.

 

zaterdag 23 september 2023

Deze fiches maken deel uit van een reeks fiches met als doel de momenteel beschikbare informatie samen te brengen om het hergebruik van bouwmaterialen en -producten te vergemakkelijken.

 

zaterdag 23 september 2023

Hoe kunnen ambities inzake hergebruik worden geïntegreerd in de aanbestedingsprocedures voor bouw- en renovatieprojecten?

 

zaterdag 23 september 2023

Aanbestedende diensten, projectontwikkelaars, architecten en andere bouwprofessionals vinden hier een reeks hulpmiddelen en methoden om hergebruikacties in hun projecten te implementeren.

 

zaterdag 23 september 2023

LEGO-gewijs gevels bouwen

 

zaterdag 23 september 2023

Deze monografie van het WTCB geeft een overzicht van wat de circulaire economie betekent of zou kunnen betekenen voor de bouwsector, evenals van de kansen die ze creëert (09 2018).

 

zaterdag 23 september 2023

In deze publicatie wordt toegelicht wat circulaire verdienmodellen zijn, gestaafd aan de hand van voorbeelden en belangrijkste barrières en kansen voor opschaling van deze modellen in de bouwsector. …

 

zaterdag 23 september 2023

In 2019 organiseerde The Green Village in samenwerking met het Watertorenberaad een serie workshops over de kansen en uitdagingen rond innovatie en verduurzaming op gebiedsniveau.

 

zaterdag 23 september 2023

Deze publicatie is een kader voor alle actoren uit de bouwsector om tot een economie van gesloten materiaalstromen te komen. Het ziet gebouwen als een dynamische omgeving en brengt de uitdagingen en …

 

zaterdag 23 september 2023

This report describes circular actions that can be taken to mitigate and manage the consequences of climate change. It also describes the aesthetic effects of such actions. The report aims to put cir…

 

zaterdag 23 september 2023

Voor het vastleggen van circulaire eigenschappen van bestaande gebouwen.

 

zaterdag 23 september 2023

Het rapport “Circular Skills: Beroepsonderwijs voor een circulaire bouw- en installatiesector” vormt de eerste publicatie in een reeks publicaties waarin verkend wordt welke vaardigheden benodigd zij…

 

zaterdag 23 september 2023

Het opnemen van circular skills in het VMBO techniekcurriculum staat echter nog behoorlijk in de kinderschoenen. Dit inspiratiedocument is daarom bedoeld om te laten zien wat er allemaal mogelijk is …

 

zaterdag 23 september 2023

This initiative of the European Commision focuses on presenting a set of principles for the sustainable design of buildings with the aim to generate less construction and demolition waste as well as …

 

zaterdag 23 september 2023

Hoe vastgoedprofessionals, projectontwikkelaars, en publieke- en private vastgoedeigenaren circulaire biobased principes in praktijk brengen.

 

zaterdag 23 september 2023

Wat zijn circular skills? Waarom zijn die nu zo belangrijk in het onderwijs voor de bouw en installatiesector? Hoe kun je als docent concreet met circulair bouwen aan de slag?

 

zaterdag 23 september 2023

With these train modules the Commission aims to bring assets (e.g. knowledge, networks and tools) via the right support infrastructure, organisations and associations to SMEs so that these enterprise…

 

zaterdag 23 september 2023

The featured case studies show the benefits of applying a variety of circular principles in a range of project types.

 

zaterdag 23 september 2023

The aim of this playbook is to enable manufacturing companies and individuals to start the circular journey and to serve as inspiration on how to do it.

 

zaterdag 23 september 2023

The EME is a facilitated, digital marketplace where companies can exchange any type of excess materials (materials, components, products) business to business. Together with ten companies, among whic…

 

zaterdag 23 september 2023

Dit handboek biedt een nuttige tool om de fundamenten voor een gehele strategie te leggen, gebaseerd op het nieuwe model van urban re-use management en principes van circulaire economie.

 

zaterdag 23 september 2023

Op initiatief van groep Van Roey ontwikkelde VUB Architectural Engineering een beknopte gids voor opdrachtgevers en ontwerpers die toekomstgerichte en circulaire scholen willen realiseren.

 

zaterdag 23 september 2023

OVAM-onderzoekers interviewden producenten en screenden specificaties en andere documenten op elementen die het gebruik van plastic recyclaten kunnen belemmeren. Zo noemden ze voor elk van deze 9 toe…

 

zaterdag 23 september 2023

De stad Antwerpen zet in op de aanleg van veilige fietsinfrastructuur. De bouw van een aantal fietsbruggen maakt hier deel van uit. Naast criteria als kostprijs, timing en gebruikscomfort,  is ook du…

 

zaterdag 23 september 2023

‘Circulaire gebouwen; Strategieën en praktijkvoorbeelden’ (RVO) gaat over circulaire theorieën, strategieën, waardecreatie en verdienmodellen. Met interessante interviews en ook 25 praktijkvoorbeelde…

 

zaterdag 23 september 2023

Nederlandstalige vertaling van de uitgave ‘Wood | Building the bioeconomy’ van CEI-bois, mogelijk gemaakt door Centrum Hout

 

zaterdag 23 september 2023

Deze publicatie beschrijft het traject (van ideatie tot implementatie) en de leerlessen van het project ‘The Circle House, een sociale huisvesting gebouwd volgens de circulaire principes.

 

zaterdag 23 september 2023

Deze State of the art wil een overzicht geven van bestaande en in ontwikkeling zijnde technologieën om beton meer circulair te maken. Het document behandelt via meer dan 20 technologiefiches enerzijd…

 

zaterdag 23 september 2023

Whitepaper door Duurzaamgebouwd Nederland over C2C in de bouw

 

zaterdag 23 september 2023

E-book door Duurzaamgebouwd Nederland over circulair bouwen met BIM

 

zaterdag 23 september 2023

Gratis e-boek over duurzaamheid en innovatie in de bouw – o.a. uitleg over 7 pijlers van circulair bouwen

 

zaterdag 23 september 2023

Richtlijnen om veranderingsgericht bouwen al vanaf de eerste bouwontwerpfase te implementeren.

 

zaterdag 23 september 2023

EU project rond holistische oplossingen om materialen terug te winnen uit constructie- en sloopafval.

 

zaterdag 23 september 2023

Publicaties uit het PARADE project geven inzicht in selectief slopen en meer bepaald in de beste praktijken van ‘pre-demolition waste audits’. (PARADE, 12/2019)

 

zaterdag 23 september 2023

Publicaties uit het PARADE project geven inzicht in selectief slopen en meer bepaald in de beste praktijken van ‘pre-demolition waste audits’. (PARADE, 12/2019)

 

zaterdag 23 september 2023

Deze brochure vat het eindrapport samen van het project ‘Veranderingsgericht bouwen: ontwikkeling van een evaluatie- en transitiekader' (OVAM, 04/2015)

 

zaterdag 23 september 2023

Deze publicatie bundelt de knelpunten en aanbevelingen verzameld tijdens een project in The Green Village, Delft, waarin garageboxen, niet ontworpen en gerealiseerd voor hergebruik, toch verplaatst e…

 

zaterdag 23 september 2023

Deze gids biedt een doorkijk op de ambitieuze visie en ambities voor de ontwikkeling van het gebied rond station Delft-Zuid, welke zichtbaar worden op The Green Village, een proeftuin op de campus va…

 

zaterdag 23 september 2023

Deze publicatie schetst een kader om tot een economie van gesloten materiaalstromen te komen. Het ziet gebouwen als een dynamische omgeving en brengt de uitdagingen en kansen in kaart van circulair b…

 

zaterdag 23 september 2023

Deze publicatie van de Community of Practice (COP) geeft hun leertraject over financiering van circulair bouwen weer. 

 

zaterdag 23 september 2023

Dit lexicon biedt duidelijkheid over eenduidig gebruik van verschillende termen. Het lexicon is opgebouwd uit twee delen:  Een definitielijst, waarin de veelgebruikte termen rondom circulair bo…

 

zaterdag 23 september 2023

Veranderingsgericht bouwen: ontwikkeling van een evaluatie- en transitiekader (OVAM, maart 2015) 

 

zaterdag 23 september 2023

Een toekomstgerichte beschrijving van Europa in 2030 en 2050 (Arcadis Consulting, juni 2019) 

 

zaterdag 23 september 2023

Reversible Building wordt gezien als de ruggengraat van circulair bouwen en de circulaire economie in de bouw. Deze publicatie verkent een nieuwe perceptie van toekomstige gebouwen die dynamische/omk…

 

zaterdag 23 september 2023

Hoe de beginselen van de circulaire economie in de ontwerpfase praktisch toe te passen (UKGBC, april 2019) 

 

zaterdag 23 september 2023

Dit gezamenlijke onderzoek van Arup en BAM verkent manieren waarop Circular Business Models (CBM's) toegevoegde waarde kunnen bieden in de gehele waardeketen in de bouw. 

 

zaterdag 23 september 2023

Deze publicatie berekent grondig de effecten van Building a Circular Future op een 42.000 m2 representatief case study kantoorgebouw met een nieuwbouwwaarde van 860 miljoen DKK. (Danish Environmental…

 

zaterdag 23 september 2023

Studie van TNO NL over oa. uitdagingen zowel economisch als op het vlak van milieu-impacts, voorbeelden van Nederlandse gemeenten met ambities op het gebied van circulaire economie, een mogelijke aan…

 

zaterdag 23 september 2023

Rapport van ING NL over de kansen die circulair bouwen biedt voor groothandels en slopers (ING, Juni 2017)

 

zaterdag 23 september 2023

Verzameling casestudies van circulaire bouwprojecten door woningbouwcorporaties in NL door Utrecht Sustainability Institute

 

zaterdag 23 september 2023

Haalbaarheidsstudie rond circulair bouwen door de Nederlandse Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG, 04/2015)

 

zaterdag 23 september 2023

Innovation paper van WTCB over circulair bouwen (WTCB, 02 2017)

 

zaterdag 23 september 2023

Uitleg over de praktijkcase Circl: het circulaire paviljoen van ABN AMRO en het bijbehorende aankooptraject (ABN-AMRO, 2018) 

 

zaterdag 23 september 2023

Hoe kan de circulaire economie en circulaire ondernemingen gefinancierd worden.  (Plan C, 2016)

 

zaterdag 23 september 2023

Over circulaire business modellen en financiering daarvan (ABN-AMRO)

 

zaterdag 23 september 2023

Circulaire architectuur en bouw – behoefteonderzoek in Nederland  (One Future Play, 2018)

 

zaterdag 23 september 2023

In dit e-book word je in vier stappen meegenomen langs de belangrijkste thema's van het circulaire bouwproces. Een ideaal handvat voor opdrachtgevers met een (ver) bouwopgave die op zoek zijn naar ee…

 

zaterdag 23 september 2023

Circulaire opportuniteiten en business modellen in de bouwsector (ABN Amro, september 2017) Zie ook: "ABN AMRO opent deuren van innovatief en circulair paviljoen Circl"

 

zaterdag 23 september 2023

Op het symbioseplatform ontmoeten vragers en aanbieders van waardevolle materialen elkaar. 

 

zaterdag 23 september 2023

Een handige interactieve checklist om projecten circulair te maken.

 

zaterdag 23 september 2023

Een handleiding om een holistisch ambitieniveau te implementeren bij gebouwen op vlak van duurzaamheid

 

zaterdag 23 september 2023

Tool om verschillende circulaire businessmodellen te bekijken

 

zaterdag 23 september 2023

EU-project rond diverse aspecten van circulair bouwen, o.a. een tool voor materiaal/productpaspoort

 

zaterdag 23 september 2023

Een tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren (vroeger “MMG”) 

 

zaterdag 23 september 2023

Platform voor het delen van bouwmaterieel en materiaaloverschotten tussen bedrijven en werven actief in de bouwsector

 

zaterdag 23 september 2023

Databank van professionele handelaars, gangbare materialen, voorbeelden van realisaties

 

zaterdag 23 september 2023

Matchmaking platform tussen locaties op zoek naar een project en vice versa

 

zaterdag 23 september 2023

Databank van Vlaamse projecten (o.a. met sector 'bouw') die circulaire aankopen toepassen

 

zaterdag 23 september 2023

Vlaanderen Circulair-databank van Vlaamse bedrijven of projecten (o.a. met sector 'bouw') die circulaire principes toepassen

 

zaterdag 23 september 2023

Catalogus met toepassingen van veranderingsgericht bouwen, specifiek gericht op de praktijk

 

zaterdag 23 september 2023

Partners van circubuild.be stellen hun (meest) circulaire product of dienst voor. Elk product of elke dienst krijgt een screening van drie onafhankelijke experten in circulair bouwen.

 

zaterdag 23 september 2023

Een databank van Processen, Realisaties en Materialen ter ondersteuning van het “circulair bouwen”, verzameld vanuit de praktijk.

 

zaterdag 23 september 2023

De gemeente Amsterdam heeft een Roadmap Circulaire Gronduitgifte op laten stellen, waarmee circulair bouwen en innoveren kan worden gestimuleerd, gemeten en beloond. De Roadmap is een instrument waar…