PROEFTUIN
CIRCULAIR BOUWEN

De Proeftuin circulair Bouwen is een wetenschappelijk consortium dat op basis van research en terreinervaringen beleid- en praktijkaanbevelingen doet.

De Proeftuin Circulair Bouwen wordt opgevolgd en uitgevoerd door VITO, het WTCB, de UHasselt en de Vrije Universiteit Brussel – en ondersteund door Peter Stouthuysen voor datavisualisatie – in opdracht van OVAM.

De proeftuin gebruikt drie sporen:

  1. een onderzoeksprogramma,
  2. projecten en werven op het terrein en
  3. een kompasgroep.

De onderzoeksgroep pakt concrete onderzoeksvragen aan op basis van gegevens uit de werven en experimenten." title="De onderzoeksgroep pakt concrete onderzoeksvragen aan op basis van gegevens uit de werven en experimenten. De Proeftuin verzamelt data uit realtime experimenten in de sloopsector. Met die data in de hand formuleert de groep aanbevelingen voor Urban Mining in praktijk en beleid. De Proeftuin verzamelt data uit realtime experimenten in de bouwsector. Met die data in de hand formuleert de groep aanbevelingen voor Veranderingsgericht Bouwen in praktijk en beleid. In samenspraak met enkele sleutelfiguren binnen de praktijkwereld formuleert de kompasgroep relevante en gedragen onderzoeksvragen en experimenten.

Twee perspectieven: verleden en toekomst

De Proeftuin Circulair Bouwen werkt aan twee deelopdrachten: Urban Mining en Veranderingsgericht (ver)bouwen.

Urban Mining

In de ‘erfenis’ aan bestaande gebouwen zien we kansen om extra waarde te creëren door gebouwen selectief te slopen, zoveel mogelijk waardevolle materialen en producten te recupereren en ze voor te bereiden voor recyclage en hergebruik. Dit noemen we ‘Urban Mining’

Veranderingsgericht (ver)bouwen

Door te leren uit het verleden, kunnen we ook nieuwe kansen creeren via nieuwbouw en renovatie. Via ‘veranderingsgericht (ver) bouwen’ ontwerpen we gebouwen zo dat ze de wijzigende noden en wensen van gebruikers en de maatschappij ondersteunen, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.

OUTPUT

In juni 2021 brachten we ons eerste rapport over Urban Mining uit. Download hieronder de volledige versie of de uitgebreide samenvatting.

Bekijk hier alle resultaten >

RESULTATEN

Begin 2023 werden het Draaiboek Circulair Aanbesteden Juridische Q&A, het Draaiboek Circulaire Businessmodellen, de Praktische Handvaten en de Beleidsmatrix Circulair Bouwen gepubliceerd. Raadpleeg ze door te klikken op de afbeelding. Daarnaast werden enkele templates beschikbaar gesteld:

Template Inspirerende businesscase

Template nieuw businessconcept

Contact

Projectcoördinatie
Wim Debacker - Vito - wim.debacker@vito.be
Jeroen Vrijders - WTCB - jeroen.vrijders@bbri.be

Opdrachtgever
Philippe Van De Velde - OVAM - philippe.van.de.velde@ovam.be
Karlien Wauters - OVAM - karlien.wauters@ovam.be