PROEFTUIN
CIRCULAIR BOUWEN

De Proeftuin circulair Bouwen is een wetenschappelijk consortium dat op basis van research en terreinervaringen beleid- en praktijkaanbevelingen doet.

De Proeftuin Circulair Bouwen wordt opgevolgd en uitgevoerd door VITO, Buildwise, de UHasselt en de Vrije Universiteit Brussel – en ondersteund door Peter Stouthuysen voor datavisualisatie – in opdracht van OVAM.

 
ONDERZOEKSPROGRAMMA

De onderzoeksgroep analyseert de gegevens uit de experimenten binnen de sloopwerven en bouwprojecten en ondersteunt de zoektocht naar oplossingen.

 
SLOOPWERVEN

Via sloopwerven willen de onderzoekers met de bouwactoren, waaronder aannemers en architecten, gegevens verzamelen over Urban Mining.

 
(BOUW)PROJECTEN

De onderzoeksgroep volgt een deel van de 29 geselecteerde transitieprojecten op van de Gerichte Call Circulaire Bouweconomie.

 
KOMPASGROEP

De Kompasgroep is een transdisciplinaire arena waar experten inzichten en informatie uitwisselen over bouw en sloop. 

Twee perspectieven: verleden en toekomst

De Proeftuin Circulair Bouwen werkt aan twee deelopdrachten: Urban Mining en Veranderingsgericht (ver)bouwen.

Urban Mining

In de ‘erfenis’ aan bestaande gebouwen zien we kansen om extra waarde te creëren door gebouwen selectief te slopen, zoveel mogelijk waardevolle materialen en producten te recupereren en ze voor te bereiden voor recyclage en hergebruik. Dit noemen we ‘Urban Mining’


Veranderingsgericht (ver)bouwen

Door te leren uit het verleden, kunnen we ook nieuwe kansen creeren via nieuwbouw en renovatie. Via ‘veranderingsgericht (ver) bouwen’ ontwerpen we gebouwen zo dat ze de wijzigende noden en wensen van gebruikers en de maatschappij ondersteunen, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.

Resultaten Veranderingsgericht (ver)bouwen: Praktische handvaten

Begin 2023 werden het Draaiboek Circulair Aanbesteden Juridische Q&A, het Draaiboek Circulaire Businessmodellen, de Praktische Handvaten en de Beleidsmatrix Circulair Bouwen gepubliceerd. Daarnaast zijn er templates voor een inspirerende bouwcase en nieuws businnessconcept beschikbaar.

DRAAIBOEK CIRCULAIR AANBESTEDEN - Update (PDF)

PRAKTIJKGIDS CIRCULAIR BOUWEN (PDF)

DRAAIBOEK CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN (PDF)

BELEIDSMATRIX CIRCULAIR BOUWEN (PDF)

Toekomstperspectief

Naast het opleveren van praktische handvaten, werden begin 2023 ook aanbevelingen voor de (ver)bouwpraktijk, het beleid en de onderzoekswereld gedeeld. Download hieronder het overzicht van de aanbevelingen, net als de uitgebreide samenvatting van de tweede deelopdracht.

Volledig rapport Aanbevelingen veranderingsgericht (ver)bouwen

VOLLEDIG RAPPORT AANBEVELINGEN VERANDERINGSGERICHT (VER)BOUWEN

Samenvatting aanbevelingen veranderingsgericht (ver)bouwen

SAMENVATTING AANBEVELINGEN

Contact

Projectcoördinatie
Wim Debacker - Vito - wim.debacker@vito.be
Jeroen Vrijders - Buildwise - jeroen.vrijders@buildwise.be

Opdrachtgever
Philippe Van De Velde - OVAM - philippe.van.de.velde@ovam.be
Karlien Wauters - OVAM - karlien.wauters@ovam.be