PROEFTUIN
CIRCULAIR BOUWEN

SLOOPWERVEN

Via sloopwerven willen de onderzoekers met de bouwactoren, waaronder aannemers en architecten, gegevens verzamelen over Urban Mining.

Die gegevens dienen om oplossingen of antwoorden te vinden op een aantal knelpunten en vragen:

  • Hoe selectief gebeurt een sloop in de praktijk?
  • Waar komen de verschillende materiaalstromen terecht?
  • Wat zijn knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen?

We volgen zowel grote als kleine werven op met twee belangrijke doelstellingen:

  • Het bekomen van data en inzichten: hoeveelheden per materiaalstroom, kostprijzen, werkwijzen, knelpunten en praktijkervaringen
  • Experimenteren: mogelijkheden om stromen apart in te zamelen en af te voeren, gevolgen van niet-selectief vs. selectief slopen, sloopopvolgingsplannen (SOPs) vergelijken, hergebruikpotentieel toetsen, enz.

Binnen de Proeftuin hebben we uiteindelijk 11 werven opgevolgd:

  • 2 kleine werven (ééngezinswoningen);
  • 6 middelgrote werven (een aantal woningen samen of een tertiair gebouw)
  • en 3 grote werven van meer dan 20.000 ton aan sloopmateriaal.

In totaal hebben we voor 345.000 ton aan sloopmateriaal opgevolgd. Dit is ongeveer de massa van The Empire State Building.

Wil je meer weten over de experimenten en leerlessen m.b.t. deze sloopwerven, bekijk dan zeker H3 in het rapport Urban Mining of de werffiches voor meer gedetailleerde informatie.

Zie ook:

6 JUNI 2021 | Wat als... we opnieuw bouwden met 35% van het afval in Vlaanderen?