PROEFTUIN
CIRCULAIR BOUWEN

ONDERZOEKSPROGRAMMA

De onderzoeksgroep analyseert de gegevens uit de experimenten binnen de sloopwerven en bouwprojecten en ondersteunt de zoektocht naar oplossingen.

Daarnaast zet de groep ook in op multidisciplinair onderzoek. Economische vragen, de milieu-impact van onderzochte oplossingen, wet- en regelgevende knelpunten, financiële haalbaarheid en nieuwe businessmodellen komen aan bod.

Urban Mining

In de eerste deelopdracht wordt het thema Urban Mining intensief bestudeerd. Vertrekkende vanuit de huidige bouw- en slooppraktijk wordt onderzocht hoe Urban Mining als concept en begrip in de bouwsector beter ingang kan vinden en hoe binnen de waardeketen alle kosten en baten (her)verdeeld kunnen worden om bouwmaterialen te recupereren voor nieuwe hoogwaardige bouwtoepassingen. De leerlessen zullen een basis vormen voor aanbevelingen richting beleidsinstrumenten en een regelgevend kader voor de shift richting volwaardig circulair bouwen in Vlaanderen. Dit onderzoeksdeel werd intussen afgerond en de resultaten zijn hier terug te vinden.

UITGELICHT: VALORISATIE VAN VLAKGLAS

In het kader van ons Urban Mining-onderzoek maakten we een gedetailleerde inventarisatie van waar vlakglas (glas uit ramen en deuren) na de sloop terechtkomt.

Ontdek het rapport >

UITGELICHT: NIET-STEENACHTIG SLOOPMATERIAAL

In het kader van datzelfde onderzoek zetten we ons vergrootglas op de niet-steenachtige materialen die vrijkomen bij sloopwerven. Die niet-steenachtige materialen zijn goed voor 10% van het totale gewicht (ton) of 23% van het totale volume (kubieke meter) van vrijgekomen sloopmateriaal. Vooral deze stroom is uitdagend en nog onontgonnen voor recyclage of hergebruik.

Ontdek het rapport >

Veranderingsgericht (ver)bouwen

In de tweede deelopdracht zal de onderzoeksgroep zich voornamelijk toespitsen op het ontrafelen van opportuniteiten en belemmeringen die veranderingsgericht (ver)bouwen te bieden hebben ten aanzien van circulaire economie. Inzichten hieromtrent zullen gehaald worden vanuit de experimenten binnen de gerichte call-projecten en het ondersteunende onderzoeksprogramma, met de focus op 3 thema’s:

  • Effectiviteit en haalbaarheid van technische oplossingen voor veranderingsgericht (ver)bouwen
  • Overheden als accelerator voor circulaire innovatie binnen de bouwwereld 
  • Synergiën voor circulaire business modellen

Daar waar de experimenten binnen de projecten de uitvoerders zullen dwingen om harde keuzes te maken (bv. implementatie van een specifiek businessmodel door een bedrijf, de keuze van een bepaalde technologische oplossing door de architect en aannemer voor een specifiek gebouw, of het implementeren van een bepaalde aanbestedingsformule door een overheid voor een gewenste circulaire product-dienst) kan de onderzoeksgroep los van praktische beslommeringen door middel van desk research verschillende oplossingen die gebruikt werden op het terrein verder (aanvullend of meer in de diepte) analyseren, vergelijken en hieruit een breed toe te passen advies geven.