PROEFTUIN
CIRCULAIR BOUWEN

KOMPASGROEP

De Kompasgroep is een transdisciplinaire arena waar experten inzichten en informatie uitwisselen over bouw en sloop. Ook de financiële en juridische wereld, kennisinstellingen en ngo’s zijn aan boord. Deze groep bestaat uit koplopers (die een actieve rol spelen in de transitie), vernieuwers (die innovatieve visies willen delen) en bruggenbouwers (die de implementatie kunnen faciliteren en versnellen).

De Kompasgroep definieert systemknelpunten en -hefbomen en toetst die via thematische werksessies bij de sector. Je vindt de eerste conclusies in het Urban Mining-rapport.

Eén van de successen van de Kompasgroep

Binnen de eerste fase van de Proeftuin hebben de Kompasleden bruikbare leerlessen gecapteerd, vertrekkende van hun eigen praktijkervaringen. Op basis hiervan werden de belangrijkste systeemknelpunten bepaald en de nodige hefbomen gedefinieerd om verandering naar een gewenste veerkrachtige bouwomgeving in te zetten en te versnellen. Wil je meer weten over de systeemknelpunten die de kompasgroep in kaart bracht? Bekijk dan zeker H2 “Een Systemische blik” van het Eindrapport.