Slotevent Proeftuin Circulair Bouwen 18 april 2023

De afgelopen 4 jaar is er in Vlaanderen rond circulair bouwen volop geëxperimenteerd en bijgeleerd. De “Proeftuin Circulair Bouwen” heeft getracht de leerlessen te capteren en aan te vullen met eigen onderzoek, om zo tot bruikbare inzichten, handvaten en aanbevelingen te komen voor de hele sector en het beleid.

Ben jij als bouwprofessional al aan de slag gegaan met circulair bouwen, en klaar voor de volgende stap? Benieuwd hoe we de belangrijkste knelpunten op vlak van beleid en praktijk op korte en lange termijn kunnen wegwerken? Welke acties kan jij vandaag al ondernemen en welke kennis en tools zijn er voor handen zijn om circulair bouwen in de praktijk te brengen?   

Hier vind je alvast de presentaties terug van ons slotevent.

In het plenaire deel gaven we vanuit een helicopterview een stand van zaken rond hoe de sector inmiddels veranderd is inzake circulair bouwen en welke handvaten, kennis en tools er vandaag al bestaan. Maar ook welke acties de transitie kunnen versnellen en wat we mogen verwachten van het beleid op korte en langere termijn.

Toelichting praktische handvaten