Basisprincipes

Transparantie en samenwerking

Transparantie in processen, materiaalsamenstelling en -gebruik geeft inzicht in de volledige bouwketen. Loopholes kunnen zo eenvoudiger gedetecteerd worden. Samenwerkingen voorkomen dan weer verspilling en onnodige opslag van materialen en/of toestellen.

MEER DELEN

Voorbeelden van het delen van materialen en toestellen:

  • Werflink streeft naar minder verspilling van restmateriaal, minder uitstoot en minder afval. Op het online deelplatform kunnen bouwbedrijven en werven op lokaal niveau materiaal, infrastructuur en materiaaloverschotten delen.
  • Opalis vergemakkelijkt het hergebruik van materialen in bouw- en renovatieprojecten. De site geeft een overzicht van de professionele operatoren die bouwmaterialen, afkomstig van de ontmanteling van oude inrichtingen of gebouwen, verkopen.

MATCHMAKING

Partnerships tussen stakeholders in verschillende schakels van de circulaire keten vergroten het groeipotentieel en sluiten kringlopen binnen de bouwsector.

Voorbeeld: Miss Miyagi ontwikkelde een digitaal vastgoedplatform om gebouwen, gebruikers en investeerders met elkaar te matchen. Enerzijds krijgen commercieel on-ontwikkelbare panden een maatschappelijke relevante én economisch rendabele herbestemming, anderzijds worden zeer diverse grondstoffen (o.a. materialen, energie en ruimte) hergebruikt.

Voorbeeld: Open Promotor Platform. In een circulaire economie moeten niet enkel materialen maar ook bebouwde ruimtes maximaal worden gerecupereerd. De behoefte aan ruimte wordt al te vaak in extra kubieke meters vertaald, in plaats van het potentieel van het bestaande patrimonium te herontdekken. Het platform zoekt duurzame strategieën om de levenscyclus van de bebouwde omgeving te verbeteren.

Miss Miyagi