Basisprincipes

Innovatie

Om ketens te sluiten, is er nog heel wat vernieuwing nodig in producten, systemen en businessmodellen.

VERBETERDE PRODUCTEN EN SYSTEMEN

Slimme circulaire systemen kunnen enerzijds minder arbeidsintensief zijn en daardoor minder scholing vragen, anderzijds kunnen ze van hogere kwaliteit zijn dan de ‘reguliere’ toepassingen in de bouwsector.

Voorbeeld: Facadeclick ontwikkelde een kliksysteem om eenvoudig en ecologisch te bouwen. Het voegloos gevelsysteem verbindt de stenen niet met mortel of lijm maar met kunststoffen inserts. De gevel kan gemakkelijk weer afgebroken en hergebruikt worden.

Voorbeeld: Systimber biedt een unieke manier van massieve houtbouw. Het systeem schakelt op een innovatieve manier houten balken samen tot een vormstabiel geheel, dankzij mechanische - en dus omkeerbare - verbindingen. Voor de opbouw is geen zwaar materieel nodig, waardoor het systeem ook voor kleinschalige projecten op moeilijk bereikbare plaatsen kan worden ingezet.

Voorbeeld: Het project Stapsteen demonstreert het gebruik van Carbstone-producten in de stad Gent. De innovatieve Carbstone-technologie produceert duurzame bouwmaterialen uit twee afvalstromen: staalslakken en CO2.

 

NIEUWE BUSINESSMODELLEN

Naast vernieuwing in producten en systemen vraagt circulair bouwen ook om nieuwe businessmodellen. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om een dienst in plaats van een product aan te bieden. Op die manier blijven materialen eigendom van de aanbieder en blijven ze ook in de keten.

Voorbeelden:

  • JuuNoo onderzoekt ‘walls as a service’: je bezit de muur niet, maar kan hem inclusief onderhoud huren.
  • Berg Van Termunt leaset gevels via Facadeclick. Facadeclick blijft eigenaar van de materialen, en kan de stenen aan het eind van de levenscyclus ophalen en hergebruiken.
  • Groep Van Roey wil het binnenklimaat van een ruimte als geheel aanbieden als een dienst ofwel ‘Comfort as a service’.