Open Promotor Platform: niet-bouwen aan een circulaire stad

Leegstaande ruimte benutten via coöperatieve ruimtelijke ordening

In een duurzame toekomst zullen we het principe circulariteit niet enkel op materialen moeten toepassen, maar ook op onze bebouwde ruimte. Vandaag vertalen menselijke ruimtevragen zich echter maar al te vaak naar nieuwe kubieke meters. Dat staat nochtans in fel contrast met de schaal en het enorm hergebruikspotentieel van bestaande lege en onderbenutte ruimte in steden.

Zowel de rigiditeit van immobiliën als het one-shot-karakter van professionele alternatieve vastgoedontwikkeling laten een enorm ruimtelijke potentieel van atypische gebouwen onderbenut.

Met dit project wil het bureau voor sociaal ruimtelijke innovatie Endeavour, het productontwikkelingsbureau Bagaar en financieel expert Peter De Groot een multidisciplinair antwoord ontwikkelen op die uitdaging, met een focus op coöperatieve ruimtelijke ontwikkeling.

Het doel van ons project is leegstaande en onderbenutte ruimte in het bestaande patrimonium blootleggen en tegelijk de coöperatieve ruimtelijke ontwikkeling democratiseren, opschalen en de slaagkansen ervan maximaliseren.

Daarom ontwikkelden we het online Open Promotor Platform, wat zowat de ontbrekende schakel moet vormen tussen de diverse partners betrokken bij het succesvol realiseren van circulair ruimtegebruik.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. Op basis van concrete praktijkervaring opgedaan tijdens een voorgaand initiatief ‘We Kopen Samen den Oudaan’, identificeerden we de structuur en de grootste uitdagingen in het proces van coöperatieve ruimtelijke ontwikkeling.

  2. We stelden een multidisciplinair team van experts samen, elk met hun eigen kennis en benadering van coöperatieve ruimtelijke ontwikkeling, om de diverse geconfronteerde drempels op een omvattende wijze te analyseren en aan te pakken.

  3. We creëerden het Open Promotor Platform, dat atypische leegstaande ruimte in kaart brengt, plaats biedt voor zoekertjes van mensen op zoek naar ruimte of partners voor een collaboratief project alsook professionele begeleiding biedt bij het opmaken van een realistisch plan.

  4. We zetten tijdens dit project gericht in op communicatie naar diverse doelgroepen om ons concept te pitchen, bij te sturen en verder te onderbouwen op basis van hun feedback. We deelden ons ontwikkelingsproces via o.a. lezingen, expo’s, publicaties, sociale media …

  1. De grootste overwonnen barrière is de multidisciplinaire onderbouwing van ons concept. Het betrekken van alle verbonden disciplines, gaande van financiële en bouwtechnische tot digitale, juridische en communicatieve kennis, was cruciaal. Het veranderde ook onze vorm en werking om hetzelfde doel op een geschiktere manier te realiseren.

  2. Hoewel we er veel aandacht aan besteedden, bestaat er nog een hiaat tussen het platform en haar effectieve werking in de realiteit. Het blijft een constante oefening in bepaalde principes en functionaliteiten vastleggen, en tegelijk andere principes nog openlaten om toekomstige paden open te houden.

Wat brengt de toekomst?

We hebben nog ambitieuze en concrete doelstellingen voor de toekomst. De meeste partners betrokken in het afgelopen project zijn nog steeds actieve partners. Zo stappen we met het concept naar investeerders en steden, ronden we een communicatiestudie af, wordt de website afgewerkt en bouwen we aan een lanceringscampagne. Het meerjarenplan vormt een ambitieuze maar realistische, graduele opbouw van het platform, alsook een uitbreiding naar andere steden.

Naast het platform zelf, vormt ook het traject de aanzet tot vele andere projecten waarin we bijdragen tot het kwalitatief opschalen van coöperatieve ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen en België. Zo schreven we al een expertnota coöperatieve ruimtelijke ontwikkeling voor het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en delen we onze kennis in verschillende lezingen en congressen.

Bovendien zal Endeavour, in samenwerking met Miss Miyagi en in opdracht van CERA, een driejarig onderzoekstraject coördineren waarin concrete pilootprojecten in coöperatieve ontwikkeling worden bestudeerd en begeleid.

Endeavour

Partners Bagaar, 51N4E, RE-ST, PDG