Eindrapport Green Deal Circulair Bouwen

Via het gezamenlijk engagement van de Green Deal Circulair Bouwen werkten meer dan 360 organisaties samen om circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken.

Bouwbedrijven, architecten, aannemers, opdrachtgevers, middenveldorganisaties, kennisinstellingen en overheden zochten naar concrete mogelijkheden, experimenteerden samen in innovatieve pilootprojecten en ontwikkelden nieuwe inzichten.

De Green Deal bracht de kennis en ervaring, aangevuld met de behoeften uit de samenleving samen in een lerend netwerk. Daarnaast werkte een onderzoeksgroep ondersteunend aan de zogenaamde ‘randvoorwaarden’, juridische, economische en andere drempels die we gaandeweg tegenkwamen. Data en ervaringen uit de experimenten voedden dit onderzoek.

In dit eindrapport geven we beknopt de resultaten van dit vierjarig traject weer, opgedeeld in drie soorten resultaten:

  • In bouwsteen 1 geven we het proces en de output van vier jaar lerend netwerk weer.
  • In bouwsteen 2 vind je de inhoudelijke uitkomsten van het traject, vertrekkende van het tweede jaar in de Green Deal.
  • In bouwsteen 3 schetsen we de impact van dit traject in Vlaanderen aan de hand van getuigenissen van deelnemers uit het vierde en laatste jaar.

Wil je meer weten over circulair bouwen?
Laat je inspireren en download ons eindrapport.

Circulair bouwen? Deze bedrijven deden het je voor!

Vlaanderen Circulair en OVAM ondersteunen innovatieve circulaire projecten. Tussen 2017 en 2019 werden reeds 188 projecten gesubsidieerd. Daarvan was ongeveer 20% voor bouwprojecten. Laat je door onderstaande bedrijven inspireren om ook aan de slag te gaan met circulaire strategieën. 

Facadeclick

Facadeclick

Een uniek kliksyteem

Facadeclick ontwikkelde een kliksysteem om eenvoudig en ecologisch te bouwen. Het voegloos gevelsysteem verbindt de stenen niet met mortsel. De gevel kan gemakkelijk weer afgebroken worden en hergebruikt worden.

Meer weten >

JuuNoo

JuuNoo

Ontwerp in lagen

JuuNoo bewijst dat circulair bouwen het hergebruik van materialen vergemakkelijkt. Hun herbruikbare wanden worden op het einde van hun 'leven' gedemonteerd en herplaatst.

Meer weten >

Werflink

Werflink

Transparantie & samenwerking

Werflink heeft een online deelplatform waar bouwbedrijven op lokaal niveau materiaal, infrastructuur en overschotten delen. Zo streven ze naar minder afval, minder uitstoot en minder verspillen.

Meer weten >