Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

JuuNoo

Circulair alternatief voor lichte interieurwanden

In kantoorgebouwen zijn interieurwanden heel vaak slechts tijdelijk van aard. Na een bepaalde periode ontstaat er een nood om de ruimte anders in te delen en dan worden binnenwanden, van welk type ook, weggehaald en vervangen door nieuwe exemplaren, al dan niet op een andere plek. Zo telkens opnieuw bouwen en slopen heeft een zware ecologische impact. Het vraagt ook een grote investering in tijd en middelen van de bouwheer.

Daar willen we met JuuNoo verandering in brengen. Zo ontstond het idee om een binnenwand te creëren die gemakkelijker gedemonteerd én vlot in een andere configuratie herbouwd of verkocht kan worden. Belangrijk daarbij is dat de wand zeker niet inboet aan kwaliteit en dat de akoestiek goed blijft. Op die manier bekomen we een alternatief dat zowel economisch als ecologisch veel hoger zal scoren dan een klassieke wand.

In samenwerking met het circulaire laboratorium De Potterij in Mechelen, Eddy Ghesquire, VDAB & Alfatex werd het bouwsysteem aan verschillende praktijkvoorwaarden getoetst. Die experimenten evalueerden de kwaliteit en het circulaire karakter van het JuuNoo-systeem. De resultaten werden openbaar gemaakt.

Resultaat

Download PDF bestand