Werkagenda Circulair Bouwen

Bevraging acties werkagenda Circulair Bouwen - maart 2022

De circulaire omslag is een te groot project om in de mand van één team of organisatie te leggen. Voor de volgende stap, de opschaling, de mainstreaming, hebben we vele handen en veel verschillende soorten expertise nodig. Daarom organiseert Vlaanderen Circulair zich voortaan in zes thematische werkagenda's, waaronder één over circulair bouwen. 
Elke werkagenda is een partnerschap op zichzelf en krijgt een publieke en een private trekker. Voor Circulair Bouwen zijn dit de Vlaamse Confederatie Bouw en de OVAM.

Via co-creatie heb je mee de ambities voor 2061 scherp gesteld en definieerden we 10 uitdagende werkpaden, waarin circulaire ambities gekoppeld worden aan andere klimaat-, energie- en beleidsdoelstellingen. Deze werkpaden zijn verder vertaald in acties en subacties, waarvan sommige al concreet vorm kregen en andere nog volledig moeten uitgewerkt worden. 

Nu willen we in deze survey nagaan welke rol je in deze acties wilt/kunt opnemen. Hieronder vind je het overzicht. Je ziet dat sommige acties blauwgroen zijn uitgelicht. Deze acties zijn belangrijke katalysatoren voor andere acties en daarvan hopen we dat deze zeker in 2022 worden opgestart.

Weet je al voor welke acties je je wilt engageren? Dan kun je ook meteen naar die werkpaden gaan, door op de cijfertjes in de hoofding te klikken. Zo hoef je niet door alle werkpaden te scrollen.

We willen je alvast hartelijk danken voor alle tijd en energie die je reeds in deze werkagenda hebt geïnvesteerd!

Eerst nog even een overzicht nodig?

Download hier het schema van alle werkpaden en acties:

Download hier het overzicht van werkpaden en acties in Word: