WVI

Reconversie (sloop) van een baksteenloods in Kortemark

Eind 2010 kocht WVI samen met de gemeente Kortemark een oude site van Wienerberger, bestaande uit een loods, verharde buitenopslag en braakliggende grond. De voormalige baksteenloods en de verharde buitenopslag wordt tot op heden gebruikt door de technische dienst van de gemeente. Deze zal herlokaliseren zodat de volledige site kan ontwikkeld worden als bedrijventerrein voor kmo's. In de ontwerpfase zal het potentieel van hergebruik van de voormalige baksteenloods evenals de verharding onderzocht worden.

WVI onderzoekt een aantal aspecten met het oog op de verdere ontwikkeling en invulling van het terrein.
1) Op het terrein staat een oude baksteenloods. De loods zal gesloopt worden. Daarbij zal nagegaan worden of er materialen kunnen gerecupereerd worden en/of de loods op zich kan hergebruikt worden op een andere locatie/ voor andere doelstellingen.
2) Om het terrein verder te ontwikkelen tot bedrijventerrein, zullen er nieuwe wegen aangelegd moeten worden. WVI onderzoekt of het mogelijk is om de bestaande verharding op het terrein op te breken en opnieuw te gebruiken voor het aanleggen van die infrastructuur. Ze gaat ook na of het mogelijk is om eventuele afbraakmaterialen van de bestaande loods daarvoor te gebruiken.
De resultaten van beide bovenstaande onderzoekstrajecten zullen gedocumenteerd worden en via een overkoepelend rapport, na voorlopige oplevering van het bedrijventerrein, kenbaar gemaakt worden. Dit rapport zal zeker via de GDCB kenbaar gemaakt worden. En bij de oplevering ook via de website van WVI, een persmoment, …
3) Tot slot wil WVI ook circulaire principes toepassen op de rest van het terrein. Onder andere volgende onderwerpen worden bekeken: collectieve waterbuffering, aanleg en/of onderhoud van collectieve groenzones, doorgedreven terreinbeheer (opvolging bouwdossiers, economische activering, …), alternatieve gronduitgifte, hernieuwbare energie en zuinig ruimtegebruik (zowel verticaal als horizontaal).