Woestgoed

Woestgoed is een circulair, bijna energieneutraal woonproject in Wondelgem ontworpen door EA+ architecten.

Woestgoed is een cohousingproject in de Gentse deelgemeente Wondelgem die bestaat uit 5 woningen, 3 appartementen en een gemeenschappelijk paviljoen. Dit project is de eerste fase van een groter geheel. Het uiteindelijke doel is een cohousingproject uit te bouwen met 14 wooneenheden. In het gemeenschappelijke paviljoen worden ruimtes gerealiseerd voor 8 gezinnen, maar deze zijn op eenvoudige manier uit te breiden naar ruimtes voor 14 gezinnen, met zeer ruime mogelijkheden wat betreft precieze invulling.

De woningen worden opgebouwd in houtskelet, en het paviljoen en de appartementen in betonskelet met houtskelet schil rondom. Er zijn enkel dragende binnenwanden ter hoogte van de trap- en liftkokers, maar verder zijn alle grondplannen volledig vrij in te vullen. Op die manier ontstaat een flexibele en op termijn aanpasbare structuur volgens de principes van het circulair bouwen.

De volledige opbouw van de gebouwen volgt het principe van de layers of change (van Stewart Brand). De structuur, schil, technieken en binnenwanden zijn telkens afzonderlijke elementen die los van elkaar kunnen vervangen worden wanneer ze hun levensduur bereikt hebben of wanneer de noden van de bewoners veranderen. Al deze elementen worden met uitsluitend mechanische bevestigingsmethodes aangebracht en bestaan uit bio-ecologische materialen. Zo wordt zowel met de biologische als met de technische kringloop van het circulair bouwen rekening gehouden.

Het volledige project is energiezuinig ontworpen uitgaande van BEN-woningen. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken. De mogelijkheid bestaat bovendien om met minimale impact enkele woningen als passiefhuis uit te voeren. Er wordt lokaal hernieuwbare energie opgewekt dankzij de warmtepompen en PV-panelen. Zo ontstaat een project dat volledig los staat van fossiele brandstoffen en vrij is van CO2-uitstoot.

Het behoud van zoveel mogelijk bomen, de integratie van groen in het geheel en het beperken van niet-doorlatende verhardingen maakt dat dit project ook op ecologisch vlak heel ambitieus is. Om duurzame verplaatsingen aan te moedigen zijn er drie ruime fietsenbergingen. Daarnaast zijn de weinige parkeerplaatsen voorzien van elektrische laadpalen en zal er een deelauto ingezet worden.

EA+ architecten staat in voor het architecturale ontwerp, de expertise met betrekking tot integraal duurzaam en bio-ecologisch bouwen en de energiestudie. EA+ architecten zijn pionier op het gebied van klimaatneutraal en klimaatpositief bouwen.

EA+ architecten