Window of (Circular) Opportunity

Circulaire aluminium raam-, deur- en gevelsystemen

Binnen de bouwsector is er nood aan een groter aanbod circulaire raam- en gevelproducten. Daarom wil Reynaers, in samenwerking met VITO en VUB, aan de slag om aluminium raam- en deursystemen aan te passen zodat ze beter herbruikbaar worden. 

Om voeling te krijgen met de belangen van alle partners uit de keten (i.e. architect, systeemleverancier, aannemer, sloper en schrootverwerker) organiseerden we een workshop rond circulair aanbesteden en de evaluatie van circulaire verbindingen. Vervolgens hielden we interviews met de verschillende partijen. Dat heeft ons geholpen de rol te definiëren die schrijnwerk kan invullen in circulair ontwerpen. Parallel voerde VITO een circulariteitsscan uit die de positieve en negatieve punten van aluminium schrijnwerk blootlegde. 

Op basis daarvan hebben we onze verschillende onderzoeksactiviteiten bepaald: een onderzoek naar de mogelijke circulaire scenario’s voor gevels en de impact van refurbishment van raam- en deurelementen, het ontwikkelen van een losmaakbare bouwaansluiting en het identificeren van de uitdagingen in het recyclageproces door een bezoek aan Galloo en Jansen Recycling Group. 

Verder werkten we, samen met VITO en VUB, een ontwerpgids uit voor architecten die hen manieren aanreikt om schrijnwerk circulair in te vullen. 

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. Aan de hand van een circulariteitsscan identificeerden we de verschillende werkpunten om aluminium schrijnwerk circulairder te maken. 

  2. We evalueerden meerdere mogelijkheden om de levensduur van aluminium schrijnwerk te verlengen: in-situ herlakken, dichtingen vervangen en het gedeeltelijk vervangen van gevels. 

  3. We werkten een concept uit voor een losmaakbare bouwaansluiting. We hebben die getest op lucht-, wind- en waterperformantie en mechanische sterkte. Verder analyseerden we ook de kosten, losmaakbaarheid en restwaarde van het nieuwe concept. 

  4. Samen met VITO en VUB vertaalden we de behoeften van architecten en opportuniteiten in de keten naar aangepaste technische oplossingen. Die oplossingen goten we in een complete ontwerpgids op maat van de architect. 

  1. De sterke circulaire punten van aluminium schrijnwerk zijn de recycleerbaarheid, de lange levensduur met behoud van waarde en de uitwisselbaarheid van componenten (beglazing, dichtingen en beslag). Werkpunten zijn de omkeerbaarheid van verbindingen en bouwaansluitingen. 

  2. Bestaande schrijnwerkproducten bieden al circulaire mogelijkheden door gedeeltelijke vervanging (bij gevelsystemen), refurbishment (vervangen van dichtingen om performantie terug op peil te brengen) en in-situ herlakken. 

  3. De klassieke residentiële bouwaansluiting met ingebouwde ramen en deuren verhindert hergebruik van raamelementen en moet worden herbekeken. We geven een eerste aanzet met het ontwerp van de losmaakbare bouwaansluiting. Zo toonden we aan dat alternatieve performante bouwaansluitingen mogelijk zijn. 

Wat brengt de toekomst?

De losmaakbare bouwaansluiting wordt verder geëvalueerd, waarbij het uiterst belangrijk zal zijn om het volledige kostenplaatje in rekening te brengen, vermits dit in eerste instantie een aanpassing betekent voor onze constructeurs met mogelijk implicatie op de kost, maar waarbij het globale kostenplaatje voor de eindklant gunstig zal uitvallen omwille van de eenvoudigere afwerking van het gebouw.

Verder bekijken we of het zinvol is de schrijnwerkelementen opnieuw volledig te demonteren, waarbij goed de verwerkingsprocessen bij de sloopverwerkers in rekening moet worden gebracht.

Tenslotte zullen we deel uitmaken van de advisory board van het project Circulaire sloophubs samen met VIL, VITO en WTCB. 

Reynaers Aluminium - Window of Circular Opportunity

Reynaers Aluminium

Partners VITO, VUB Architectural Engineering

Thema's Circulaire materialen en bouwsystemen ›