VIBE vzw

C-Bouwers: databank circulaire bouwproducten

Circulair bouwen zit in de lift. Toch is het niet altijd duidelijk hoe je er praktisch mee aan de slag gaat. Het platform c-bouwers.be verzamelt en verspreidt daarom nuttige informatie om (ver)bouwers, opdrachtgevers, architecten en andere bouwprofessionals te ondersteunen. Op dit platform vind je een databank met circulaire producten en diensten, maar ook handige leerlessen en praktijkverhalen. Kortom: C-Bouwers is een platform voor al wie geïnteresseerd is in circulair bouwen en de principes ervan wil omzetten naar de praktijk.

Het platform C-Bouwers is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, VIBE, BAS Bouwen, Dialoog en VUB Architectural Engineering. Het bundelt informatie en leerlessen uit de projecten C-Bouwers, met de steun van Provincie Vlaams-Brabant, en C-Bouwers Pro, gesubsidieerd door Vlaanderen Circulair. Het platform draait rond een databank met circulaire producten en diensten. Het platform wil de drempel naar circulair bouwen verlagen door te tonen wat vandaag al allemaal mogelijk is. Het doel is om via laagdrempelige informatie bezoekers te ondersteunen bij het maken van geïnformeerde keuzes rond circulair bouwen in hun eigen bouwproject.

De databank
De productdatabank toont een niet-limitatieve reeks van bouwproducten met circulaire kwaliteiten die vandaag al op de markt zijn. Je vindt er zowel innovatieve producten als goed ingeburgerde en beproefde oplossingen. Bouwproducten kunnen op verschillende manieren bijdragen aan circulair bouwen en de circulaire bouweconomie. Een bouwproduct selecteren gebeurt dan ook aan de hand van een brede waaier aan kwaliteiten en strategieën. Elk product in de databank werd geëvalueerd volgens een reeks strategieën. Die evaluatie is kwalitatief maar maakt het wel mogelijk om geïnformeerde keuzes te maken. Het meest geschikte bouwproduct is niet noodzakelijk datgene dat aan de meeste criteria voldoet, maar wel het product waarvan de eigenschappen het beste bij jouw project en duurzaamheidsambities aansluiten.

Met circulair bouwen willen we zoveel mogelijk materiaalkringlopen sluiten binnen de bouwsector. De circulaire economie maakt daarbij in de eerste plaats een onderscheid tussen de technische en biologische kringloop. Maar ook deze kringlopen zijn niet eenduidig bepaald en laten verschillende strategieën toe. Of bouwproducten of -oplossingen de geschikte keuze zijn, hangt immers af van een heleboel randvoorwaarden, niet in het minst van de context waarin ze worden toegepast. Gebouwdelen die vaak en snel zullen moeten worden aangepast stellen heel andere eisen dan bijvoorbeeld een polyvalente gebouwstructuur die een lange tijd ongewijzigd kan blijven. Er bestaan heel wat criteria waarop je de keuze voor een bouwproduct kan baseren. In onze database gebruikten we die als kwalitatieve kenmerken, zonder er een score aan te koppelen of producten er onderling mee te gaan vergelijken. Ze hebben betrekking op vier thema’s: het materiaal, de component, de beschikbare productinformatie en gekoppelde circulaire diensten. Naast deze producten zet de databank heel wat circulaire diensten in de kijker. Diensten die ondersteunen bij het verzamelen en hergebruiken van afgedankte producten bijvoorbeeld of diensten die tweedehands bouwmaterialen aanbieden. Circulair bouwen gaat immers niet enkel om de materialen en bouwproducten zelf, maar ook om de manier waarop we ermee omgaan.

VIBE vzw

Partners VIBE, Bond Beter Leefmilieu, BAS Bouwen, VUB Architectural Engineering, Dialoog

Thema's Sensibilisering › Circulaire materialen en bouwsystemen › Circulair aankopen ›