Urban Mining: samen Leuven ontginnen

Experimenteren met het ontginnen, stockeren en hergebruiken van (bouw)materialen

Bij Urban Mining worden waardevolle materialen uit een stedelijke omgeving ‘gemijnd’. Urban Mining onderschept deze materialen vóór het recyclageproces, slaat ze op in een materialenbank en hergebruikt ze voor nieuwe projecten. De focus ligt hierbij voornamelijk, maar niet exclusief, op hout en staal.

Vzw REused en vzw Saté zullen experimenteren met:

‘ontgin’-mogelijkheden in een stedelijke omgeving;

opslag en logistieke formules;

herbestemmingsmogelijkheden en bouwprojecten;

verschillende economische modellen;

partnerschappen met verschillende actoren.

Concreet willen we een groot te renoveren/slopen gebouw ‘minen’ (via Saté) en willen we materialen ‘aftappen’ bij EcoWerf (afvalintercommunale) en grote afvalverwerkers (via REused). De materialen die we ‘ontginnen’ kunnen we, zolang dit past in de werf-planning, ter plaatse bij het gebouw stockeren. Zodra de werken beginnen, bekijken we met de betrokken diensten van Stad Leuven wat de mogelijkheden zijn om de stockage te verplaatsen naar een meer permanente locatie. Met dit project worden we sleutelpartners voor de Stad Leuven en haar circulair bouwafvalbeleid.

Saté

Partners REused, Stad Leuven