Total Value Wall (TVW)

Na groendaken, nu ook muurtuinen

Total Value Wall is een innovatieve multidisciplinaire verticale muurtuin. Dit systeem fungeert als een volwaardige bouwschil met heel wat voordelen. In dit project zullen demonstraties plaatsvinden om verticale muurtuinen als totaal oplossing positief onder de aandacht te brengen van onder andere bouwprofessionals en particulieren/inwoners van de stad. Bij de voorbereidende testen en de eigenlijke demonstratie is er ook aandacht voor circulaire materialen zoals Ecoschelpen Biochar.

Het Total Value Wall concept en de ermee gepaard gaande voordelen zijn momenteel onvoldoende gekend bij het bredere publiek.

  • Bouwtechnisch voordeel: betere thermische isolatie, geluidsisolatie, een positieve invloed op de levensduur van de gevel en een lager brandrisico
  • Visueel voordeel: meer groen in de bouw/groen in de stad
  • Milieu voordeel: captatie van fijn stof, vasthouden van hemelwater

Naast deze voordelen kan de muurtuin een bijkomend voordeel genereren door uitbreiding van het systeem waarbij grijs water wordt gezuiverd tot water voor laagwaardige toepassingen.

Horizontaal groen met de groendaken worden op vandaag al heel vaak ingezet. Naast de groendaken biedt de verticale groentuin/muurtuin heel wat voordelen, denk maar aan het visuele aspect in de stad. Mensen gaan steeds compacter en dichter bij elkaar gaan wonen, waardoor de integratie van groen in de stad steeds meer aan belang zal winnen. Muurtuinen zijn inmiddels bij elke architect wel bekend door de grote prestigieuze projecten in binnen-en buitenland, maar vinden nog te weinig hun toepassing in de praktijk. Dankzij dit project willen we de voordelen van een verticale muurtuin aan een breed publiek bekend maken. Dit willen we doen door demonstratie van verticale muurtuinen op twee locaties.

Muurtuin

Partners Universiteit Gent, Ecoverbo BVBA, Mastop totaaltechniek bv, Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)