Total Value Wall (TVW)

Groen integreren in de stad: na groendaken, nu muurtuinen

Vooral in verstedelijkte gebieden, waar mensen alsmaar compacter en dichter bij elkaar gaan wonen, wint de integratie van groen in de stad steeds meer aan belang. Naast de meer bekende groendaken zijn ook groene gevels of muurtuinen aan een steile opmars bezig. Muurtuinen zijn inmiddels bij elke architect wel bekend door prestigieuze projecten in binnen- en buitenland, maar worden ondanks de vele voordelen nog te weinig toegepast in de praktijk.

Muurtuinen bvba wil via dit project de voordelen van een verticale muurtuin aan een breed publiek bekend maken. Zo willen we onze eigen ontwikkelde muurtuin, de Total Value Wall, demonstreren aan de hand van twee voorbeeldprojecten: op een school in Lier en aan een stadswoning in Gent.

Onze Total Value Wall is een innovatieve multidisciplinaire muurtuin die werkt als een volwaardige bouwschil met heel wat voordelen: een betere thermische en geluidsisolatie, een langere levensduur van de gevel, een lager brandrisico … Ook capteert de muur fijn stof en houdt hij hemelwater vast.

Via deze voorbeeldprojecten willen we graag een bijkomende toepassing van onze muurtuin testen, namelijk de mogelijkheid om de verticale tuin in te zetten als waterzuiveringssysteem.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. Dankzij de voorbeeldprojecten konden we onze kennis uitbreiden over de muurtuin als waterzuiverende technologie, door de tuin in te zetten als systeem om grijs water te zuiveren tot water voor laagwaardige toepassingen. Zo ontstond de Total Value Wall 2.0.

  2. Door de nauwe samenwerking met de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen heeft dit project geleid tot nieuwe wetenschappelijke kennis en publicaties, waaronder een wetenschappelijk artikel in de Journal of Environmental Management.

  3. We hebben veel aandacht besteed aan disseminatie en zijn erin geslaagd de voordelen van de muurtuin beter bekend te maken bij een gespecialiseerd én algemeen doelpubliek, o.a. via artikels in vakbladen, de krant, sociale media, een slotwebinar …

  1. Het wetgevend kader bemoeilijkt de implementatie van innovaties. Innovatieve technologieën moeten nog te vaak worden bijgestuurd om in het regelgevend kader te passen. Regelluwe zones zouden innovaties meer kansen geven om zich te ontwikkelen.

  2. Een goede betrokkenheid van alle partijen in de keten en een duidelijke onderlinge communicatie is van groot belang. Wat betreft de eindgebruiker moeten we een goed evenwicht vinden tussen een vlotte communicatie enerzijds en (meer) ontzorging anderzijds.

  3. Ondanks de grote ecologische en maatschappelijke meerwaarde, hangt de implementatie vooral af van het kostenplaatje. De bouwheer moet de kosten vaak alleen dragen, terwijl de baten voor de hele omgeving en maatschappij groot zijn. Een vorm van beloning vanuit de overheid zou welkom zijn.

Wat brengt de toekomst? 

Op basis van de laatste testresultaten en ervaringen van eindgebruikers zullen we onze Total Value Wall 2.0 verder laten evolueren naar een Total Value Wall 3.0, waar de focus ligt op meer ontzorging van de eindgebruiker.

We hebben al een aantal klanten, zowel bouwheren als particulieren, die ons systeem hebben voorzien in hun bouwproject. We verwachten de nieuwe generatie muurtuinen te plaatsen vanaf eind 2021. De meerwaarde van ons project is alvast bewezen en gekend, de vraag is er, hopelijk volgt er nog een passend wetgevend kader …

Muurtuin

Partners Universiteit Gent, Ecoverbo BVBA, Mastop totaaltechniek bv, Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)