Thirdspace

Virtueel vergaderen voor meer circulaire gebouwen

Vergaderzalen nemen in kantoorgebouwen best wat ruimte in. Om duurzaamheidsredenen zou het interessant zijn te besparen op de inrichting van die extra fysieke vierkante meters.

Met dit project wil LAMMP, in samenwerking met Antwerp Management School en AP Hogeschool, bekijken in welke mate resources en energie kunnen worden uitgespaard door vergaderruimtes virtueel aan te bieden. Concreet willen we verschillende gebruikers zo een ruimte laten beleven, de drempels ontdekken en vervolgens de ruimtes effectief in gebruik stellen. Daarnaast hebben we hetzelfde principe toegepast voor de ontwikkeling van virtuele studeerplekken.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. Virtuele vergaderruimtes hebben een positieve impact op mobiliteit, zonder de sociale interactie tussen werknemers te verminderen of de binding met het bedrijf.
  2. Ad hoc communicatie tussen gebruikers van een ruimte is belangrijk. Bovendien ontdekten we dat vergaderruimtes, ook virtueel, ruim moeten aanvoelen en goed verlicht moeten zijn.
  3. We zijn erin geslaagd onze virtuele ruimte autonoom te laten draaien in een browser. Dat is belangrijk om zo technologisch laagdrempelig te zijn.
  4. Binnen de vastgoedsector hebben we ons idee bij meer dan tien ontwikkelaars kunnen pitchen. Zij waren allen enthousiast en wilden het graag opnemen in hun toekomstplannen.
  1. Technologie blijft een obstakel. Vooral bij grotere bedrijven botsten we op veiligheidsproblemen.
  2. Het is van belang dat het virtuele kantoor zoveel mogelijk lijkt op het werkelijke kantoor, om zo de spatiale componenten in het brein te stimuleren en het geheugen te optimaliseren.
  3. Om maximaal te kunnen renderen, moet een virtueel kantoor vanaf het begin meegenomen worden in de planning van een verhuis- of (ver)bouwproject. Er moet ook voldoende vertrouwen zijn in het gebruik van het virtuele kantoor om boemerangeffecten te vermijden.

Wat brengt de toekomst?

We willen het virtuele kantoor alsook virtuele studeerplekken blijven aanbieden als testomgeving. Daarnaast gaan we actiever inzetten op de virtualisatie van vastgoed als nieuwe bedrijfstak. Hierbij willen we niet enkel de verkoop van vastgoed faciliteren, maar ook het gebruik ervan.

LAMMP

Partners Antwerp Management School, AP Hogeschool