't Centrum

Circulair aanbestedingstraject, volledig gedocumenteerd

In 2019 organiseerde Kamp C een circulair aanbestedingstraject ter voorbereiding van de bouw van het eerste circulaire gebouw van België: ’t Centrum. In dit gebouw worden zoveel mogelijk pijlers van circulair bouwen geïntegreerd. Rond het gebouw en het bouwtraject zet initiatiefnemer Kamp C, samen met een heleboel partners een boeiend en innovatief leerproces op, waaruit de hele bouwsector inspiratie kan putten.

Van selectie langs dialoog tot gunning
- Om alle bouwactoren kennis te laten maken met circulair bouwen, organiseerde Kamp C vooraf vijf masterclasses. Deze bijeenkomsten draaiden rond de zeven pijlers van circulair bouwen en vormden het beginpunt van het project ’t Centrum. Heel wat architecten, aannemers, techniekers en fabrikanten namen deel.
- Het officiële aanbestedingsproces startte in november 2018. In de eerste fase werd de selectieleidraad gepubliceerd. Zeven consortia schreven zich in voor de selectiefase. Uiteindelijk werden drie consortia weerhouden voor de tweede fase: de dialoog.
- In de dialoogfase nodigde het beoordelingsteam van Kamp C de drie consortia tweemaal uit. De deelnemers kregen de kans om terug te koppelen met de opdrachtgever en hun eigen invulling ervan te bespreken. Bedoeling was om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, kennis te delen en de opdracht te verbeteren.
- In de laatste fase werd de finale opdracht aan de drie consortia bezorgd waarna zij hun aanbiedingen hebben ingediend. Vervolgens werden de voorstellen beoordeeld op drie gunningscriteria: het schetsontwerp en de inpassing in de omgeving van het gebouw, de mate van circulariteit en het plan van aanpak.
Na een intensief beoordelingsproces werd consortium Kamp Circulair eind januari 2020 als winnaar gekozen.
De bouw van 't Centrum start begin 2021.

Kamp C zal het hele proces documenteren in een eindrapport. Dat zal je binnenkort hier kunnen downloaden.

Kamp C

Partners TEN, Tenerga, Beneens, West Architectuur, Strength, Muurtuin, VITO

Thema's Recyclage & hergebruik › Circulaire materialen en bouwsystemen › Circulair aankopen ›