stil(l)architectuur

Bouw van bio-ecologisch brigadegebouw en loods

Stil(l)architectuur bouwt een bio-ecologisch brigadegebouw en loods voor de groendienst van Palingbeek/Kemmelberg, en dit zo duurzaam mogelijk op verschillende niveaus:
- bij de inbedding houdt de architect rekening met de contextuele omgeving (randvoorwaarden, sociale context, integratie fauna & flora, …)
- op bouwfysisch vlak gaat stil(l)architectuur voor bio-based materialen, een bio-klimatisch ontwerp, streven naar lage energie, …
- tijdens het bouwproces zal stil(l)architectuur duurzame technieken toepassen.

Het gebouw wordt globaal gezien ontworpen vanuit de principes van Circulair Bouwen. Het doel van stil(l)architectuur is om een regeneratief gebouw te creëren dat een actieve bijdrage levert aan de biodiversiteit van de plek. Daarom maken ze o.a. deze keuzes:
- de funderingen zijn maximaal prefab en herbruikbaar geconcipieerd,
- de hoofdstructuur wordt gevormd door houten gelamelleerde spanten die een vrije overspanning maken over de volledige breedte van het gebouw; daardoor krijg je een veranderingsgericht gebouw,
- de gevels zijn niet dragend en kunnen bijgevolg in de toekomst gewijzigd worden zonder de hoofdstructuur te moeten aanpassen,
- de vloeren van de begane grond zijn maximaal opgebouwd met een minimum aan beton. In de loods (niet verwarmd) en in de buitenaanleg worden prefab betonplaten voorzien met open voeg (waterdoorlatendheid). In het beschermd volume wordt een houten balkenrooster geplaatst boven een isolatiepakket van schelpen.
- de klassieke onderfundering wordt uitgevoerd door grondverbetering van de bestaande grond met kalk,
- de gevels van de loodsen worden uitgewerkt met gerecupereerde steigerplanken. De gevels van het beschermd volume worden voorzien in kalkhennepblokken afgewerkt met een natuurlijke leempleister aan buiten- en binnenzijde. Ook de binnenmuren zijn afgewerkt met kalkhennepblokken, gekaleid,
- in het personeelsgedeelte wordt de vloer afgewerkt met natuurrubberen vloertegels die tevens herbruikbaar zijn,
- de ruime dakoversteken beschermen de natuurlijke materialen tegen de regen en beperken daardoor de onderhoudsintervallen. Dit leidt tot een daling van de TCO (total cost of ownership). Bovendien ontstaan er hierdoor rond het gebouw droge ruimtes voor de gebruiker. Langs het wandelpad is ter hoogte van de naar binnen plooiende gevel een nog iets ruimere dakoversteek voorzien met een zitbank als stop- en rustplek voor wandelaars,
- om maximaal in te zetten op natuurlijk daglicht worden er lichtstraten voorzien in het dak,
- alle bouwdelen worden maximaal demonteerbaar uitgewerkt. Daarbij besteedt de architect veel aandacht aan een vlotte demontage, waar mogelijk in grote delen, om de kostprijs bij afbraak en qua manuren te beperken,
- er wordt grondgebonden gevelgroen geplant met bloeiende soorten die bijen en vlinders aantrekken. Tevens worden er nestkasten voor vogels en vleermuizen voorzien.

Stil(l)architectuur is gespecialiseerd in bio-ecologisch en biodynamisch bouwen en streeft naar wonen, leven en werken in een gezond binnenklimaat. Het bureau stelt het behoud van onze planeet en haar natuur als prioriteit en streeft daarom naar een ecologische, ruimtelijke, sociale en economische duurzaamheid om een integrale duurzaamheid van een gebouw, zijn gebruiker en zijn omgeving te bekomen. Aan de hand van een geïntegreerd ontwerpproces wordt deze duurzaamheid in hun projecten geïntegreerd.