Steenbakkerij Vande Moortel

Maximalisatie gebruik grondoverschot als primaire grondstof

Bij bouwprojecten komen geregeld grote volumes aan primaire grondstof vrij, die Vande Moortel potentieel kan inzetten voor het produceren van gevelstenen en kleiklinkers. Dit betekent een win-win voor zowel de steenbakkerij als voor bouwpromotoren. Toch belanden deze gronden nog te dikwijls in de waste-cyclus. Bovendien voldoen ze niet steeds aan de strenge kwaliteitseisen die de steenbakkerij hanteert, bijvoorbeeld omwille van het risico op betonfragmenten afkomstig van eerdere bebouwing. In dit project staat het faciliteren van herbruik en de opwaardering van uitgegraven grond centraal. Dit in rechtstreekse dialoog met bouwpromotoren en uitvoerende aannemers.