Start-2-Share

Deelplatform voor bedrijventerreinen

In tegenstelling tot de deeleconomie onder particulieren die al voet aan grond heeft gekregen, komt deeleconomie onder bedrijven erg weinig voor. Hoewel 50% van bedrijven bereid blijkt om te delen, gebeurt het in de praktijk amper. Deeleconomie kan nochtans een belangrijke rol spelen in de overgang naar een meer circulaire economie: materiaal wordt efficiënter gebruikt, wat bespaart op nieuwe materialen en CO2-uitstoot. 

Met het project Start-2-Share wil Quares Facility Management het delen van materiaal op bedrijventerreinen stimuleren, en stap voor stap het vertrouwen in het systeem en de schaal ervan opbouwen. Daarvoor hebben we een lokaal digitaal deelplatform ontworpen dat bestaande apparatuur en knowhow op het bedrijventerrein duidelijk in kaart brengt. Om meteen te overtuigen, focussen we ons op de apparatuur die het meeste financiële en operationele voordelen biedt voor bedrijven. Daarnaast moeten extra begeleiding op het terrein en gedeelde succesverhalen de drempelvrees wegnemen. 

Naast de ecologische voordelen biedt het deelplatform ook veel financiële voordelen voor de deelnemende bedrijven: ze krijgen toegang tot apparatuur van buurbedrijven aan aantrekkelijke deeltarieven, ze besparen aanzienlijk op investeringen in nieuwe apparatuur en bedrijven die verhuren hebben een verhoogd rendement op hun investeringen. 

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. Samen met I-Revitalise ontwierpen we een gebruiksvriendelijk deelplatform voor bedrijventerreinen: Start-2-Share. Het verzamelt alle verschillende assets, ruimtes, materialen … van deelnemers die onderling kunnen worden gedeeld of uitgeleend. 
  2. Om bedrijven zo goed mogelijk te informeren en inspireren, organiseerden we verschillende informatieve workshops, demosessies en webinars. Daarbij konden we ook inspelen op de onzekerheden van de bedrijven. 
  3. Ondanks de moeilijkheden verbonden aan de coronapandemie, zijn we er tijdens de proefperiode van dit project in geslaagd 35 actieve gebruikers toe te voegen aan het platform, met 13 assets om te delen. 
  4. We zijn in gesprek met Stad Mechelen om het deelplatform open te trekken voor alle Mechelse ondernemers. In Mechelen is de vraag naar ruimtes voor kortstondig gebruik groot. Start-2-Share kan de link vormen tussen nieuwe ondernemers en bedrijven op het bedrijventerrein. 
  1. Het was niet eenvoudig om bedrijven te motiveren materiaal op het platform te zetten. Door de coronapandemie keerden ondernemingen eerder terug richting hun corebusiness en konden we moeilijk inspelen op het community-gevoel. Toch bereikten we 35 actieve gebruikers. 
  2. Individueel en fysiek contact met bedrijven is belangrijk: mensen doen zaken met mensen, niet bedrijven met bedrijven. Een vast aanspreekpunt die als vertrouwens- en verbindingspersoon fungeert binnen het project is een cruciale factor. 
  3. Het is niet voldoende om enkel via eigen kanalen te communiceren, ook de stakeholders spelen op dat vlak een belangrijke rol. Zo kan communicatie vanuit steden en gemeenten een grote meerwaarde zijn om het vertrouwen in deelplatformen te verhogen. 
  4. Naast online communicatie was ook een goede visuele marketing van belang. Zo zorgden we via frames met spandoeken op de bedrijventerreinen voor een dagelijkse bewustmaking dat het deelplatform bestaat en actief is. 

Wat brengt de toekomst?

Dankzij dit project kregen we de kans om onderzoek te doen naar een deelplatform, het effectief te lanceren en al de eerste kinderziekten te ontdekken en bij te sturen. 

Start-2-Share zal zeker blijven bestaan en de opties om op te schalen worden bekeken. Zo kan het deelplatform waardevol zijn voor steden en gemeenten om hun klimaatplannen en duurzaamheidsdoelstellingen te helpen behalen.

Beide partners geloven sterk in het slagen en verder uitbouwen van het platform. Voldoende reflectie en aanpassingsvermogen gedurende het project gaf ons al een goed beeld van hoe we kunnen inspelen op de noden van de bedrijven. We willen dan ook blijven tijd en middelen investeren om een vaste waarde te worden voor het praktisch ondersteunen van bedrijven in hun zoektocht naar meer circulariteit. 

Quares Facility Management

Partners I-Revitalise