Stad Brugge bouwt circulair ontmoetingscentrum te Lissewege

Een toonbeeld én katalysator van circulair bouwen in Brugge en daarbuiten

Stad Brugge beschikt over een zeer gevarieerd en rijk patrimonium van meer dan 500 gebouwen. Daardoor is het een van de grootste vastgoedeigenaars in Brugge en omgeving. Het stadsbestuur is zich bewust van zijn voorbeeldrol binnen de maatschappij. Daarom tracht het systematisch een voortrekkersrol op te nemen wat nieuwe ontwikkelingen betreft.

Na jarenlange ervaring op te bouwen met energiezuinig bouwen en renoveren, is de tijd rijp om duurzaam te leren omgaan met (bouw)materialen… tijd dus voor circulair bouwen! Stad Brugge stroopt de mouwen op en zet een pilootproject op: de bouw van een circulair ontmoetingscentrum in Lissewege. Het centrum moet niet alleen een toonbeeld maar ook een katalysator worden voor circulair bouwen in Brugge en daarbuiten.

Multifunctioneel ontmoetingscentrum
Het centrum zal plaats bieden aan sport-, jeugd- en socio-culturele voorzieningen. De gekozen site is de voormalige basisschool ‘De Regenboog’, die als sinds 2012 leeg staat. Het terrein is 1,4 ha groot, gesitueerd aan het rand van de bebouwde kom van Lissewege en heeft een groen, open karakter. In het nieuwe ontmoetingscentrum zullen plaatselijke verenigingen en particulieren allerlei activiteiten kunnen organiseren. Aangezien hun noden vrij vergelijkbaar zijn, worden alle ruimtes zo multifunctioneel mogelijk gemaakt. Dit resulteert in een compacte, efficiënte en aanpasbare infrastructuur, zonder in te boeten op gebruiksgemak.

Een leerproces met aandacht voor alle aspecten van circulariteit
Om de markt de mogelijkheid te geven om zich naar deze nieuwe manier van werken te organiseren, worden er verschillende overlegmomenten georganiseerd. Zowel voorafgaand, tijdens als na de aanbesteding. De input van deze consultatierondes zal mee vorm geven aan de uitwerking van de financiële en juridische aspecten van de aanbesteding.

Bij de bouw gaat veel aandacht naar herbruikbare of hergebruikte materialen, met oog voor de impact op de gezondheid van de gebruikers. Een BIM gebaseerd classificatiesysteem zal de toegepaste materialen en systemen tonen, tracken en coderen, dit om toekomstig hergebruik en transformaties te stimuleren.
Ook circulaire businessmodellen zullen een rol spelen in het nieuwe ontmoetingscentrum, zowel op niveau van oplossingen (bijvoorbeeld verlichting of meubilair) als op niveau van het gehele gebouw.

Stad Brugge zal het volledig traject monitoren en in kaart brengen door een makkelijk te hanteren instrument te creëren. Deze workflow zal gebruikt kunnen worden om nieuwe projecten op te zetten en circulair bouwen op een brede schaal te helpen lanceren.
Doorheen het proces zal de stad telkens refereren aan het klassieke bouwproject en de verschillen tussen de twee modellen kwantificeren. Zo kan ze de keuze voor circulair bouwen onderbouwen, en de bouwheren en de markt tot een mentaliteitsverandering aanzetten.

Artes Woudenberg – Provinciaal Hof Brugge

Stad Brugge

Partners C2C ExpoLAB, Möbius Business Redesign en HOWEST

Thema's Financieel › Businessmodellen › Data & Tools › LCA & LCC › Sociaal-maatschappelijk ›