STACKS

Aardappelzetmeel wordt bouwmateriaal

Heel wat landbouwgewassen die gebruikt worden in de voedingsindustrie leveren grote hoeveelheden zetmeelhoudende reststromen. Het STACKS-project focust op de aardappelteelt en –verwerkende industrie. Nagenoeg de helft van de geteelde aardappelen geraakt immers niet tot de consument. Bovendien blijven bij de verwerking van de wél geschikte aardappelen onvermijdelijk nog heel wat zetmeelhoudende reststromen over, die momenteel vaak vergist worden.

Met ons project willen we deze aardappeloverschotten en reststromen inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe bio-ecologische materialen, met bijzondere aandacht voor de bouwsector. We toetsen mogelijke toepassingen voor deze (bouw)materialen in samenwerking met onze partners en onderzoeken in welke mate de verschillende componenten van deze (bouw)materialen op hun beurt gerecycleerd kunnen worden.

UC Leuven

Partners Agristo, Duynie Holding, MEAM, KU Leuven, Kamp C, vzw Z33