SensiParti

Circulair bouwen haalbaar maken voor particulieren

Gedeeld woninggebruik, levenslang wonen, onderhoudsvriendelijk bouwen, thuiswerken … Er zijn heel wat noden en wensen bij particuliere bouwers om circulaire en veranderingsgericht te bouwen. In de praktijk blijkt dat deze bezorgdheden vaak ondergesneeuwd geraken doorheen het bouwproces. Er wordt teruggegrepen naar vertrouwde conventionele technieken en oplossingen die op korte termijn kwalitatief zijn, maar niet toekomstbestendig of aanpasbaar zijn.

Met SensiParti willen de circulaire bouwmarkt voor particulieren aanzwengelen door te vertrekken vanuit hun noden. Aan de hand van vijf concrete cases tonen we hoe alledaagse zorgen van bouwheren al hebben geleid tot meer circulaire oplossingen. We brengen het verhaal van de gebruiker, laten het antwoord van de ontwerper zien, en geven concrete voorbeelden van technische oplossingen na hun uitvoering. Via inspiratietours, huisbezoeken en peer-to-peer uitwisseling tonen we hoe bouwheren zelf aan de slag kunnen gaan met circulaire principes en met wie. SensiParti is een online en offline platform op maat van de bouwheer met concrete uitgewerkte info en getuigenissen omtrent circulaire bouwoplossingen.

Bond Beter Leefmilieu

Partners Vrije Universiteit Brussel, Architectonische Ingenieurswetenschappen