Schoolgebouwen in beweging

Stedelijk Onderwijs Antwerpen werkt aan kwaliteitsvolle schoolmodules

Het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen is één van de grootste inrichtende machten in Vlaanderen met maar liefst 116 scholen, verspreid over 351 gebouwen. De groeiende en verjongende Antwerpse bevolking creëerde de voorbije jaren een grote nood aan extra plaatsen op de schoolbanken. De huidige tijdelijke containerklassen zijn een weinig duurzame oplossing: het lijkt snel en goedkoop, maar huurkosten lopen hoog op en ze zijn niet gemaakt voor inzet op langere termijn. 

Met dit project willen we een duurzamer alternatief uitwerken voor (al dan niet) tijdelijke klassen, namelijk verplaatsbare schoolmodules. We streven daarbij naar dezelfde kwaliteit als een nieuwbouw school, zodat eenzelfde module meerdere levens kan krijgen en daarna nog kan worden verwerkt in een permanente school. Bovendien willen we de modules zo concipiëren dat ze ook nog andere functies kunnen aannemen. Op deze manier passen we circulaire principes toe bij de invulling van de huidige infrastructuurnoden in het onderwijs en hopen we aan te tonen dat ook tijdelijke oplossingen toekomstbestendig zijn. 

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. Onze twee showcasemodules worden binnenkort geproduceerd en geplaatst. Voor beide beschikken we al over een projectfiche met beschrijving van de situatie en capaciteitsnoden en de schetsen van de standaardmodules.
  2. We werkten een aanbestedingsprocedure en voorbeeldbestek uit om een marktvraag te organiseren naar verplaatsbare schoolmodules. Zo kunnen we ook andere overheden en bedrijven handvaten aanreiken om circulaire bouwprincipes te integreren en innovatieve aanbestedingen op te zetten. 
  3. We ontwikkelden een afwegingskader waarmee een bouwheer of projectontwikkelaar inzicht kan krijgen in de verhoogde restwaarde en valorisatiemogelijkheden van de herbruikbare modules. Zo maken we langetermijnkeuzes eenvoudiger. 
  4. We analyseerden alternatieven voor de klassieke langetermijninvestering in een verkoopmodel. Zo onderzochten we hoe een innovatief businessmodel zoals school as a service (SaaS) meerwaarde kan genereren voor alle betrokken partijen. 
  1. De gesprekken met innovatievere eindgebruikers gaven ons extra inzicht en waren verhelderend voor het traject. Ook ontmoetten we stakeholders met een klassiekere visie. We leren hieruit dat we onze initiële innovatieve focus mogen aanhouden, maar dat feedback van de eindgebruiker zeker van belang is. 
  2. Het SaaS model wordt beschouwd als iets extra in de aanbesteding (met risico’s …), wat enige terughoudendheid creëert. De informatieve workshop rond dit model was voor velen een eyeopener en bewijst dat we met de juiste inspanning om te informeren, meer mensen bij elkaar kunnen brengen. 
  3. Er ontstond ongerustheid bij de interne medewerkers omdat dergelijk innovatief traject nieuwe juridische uitdagingen met zich meebrengt. Die aversie was vooral gelinkt aan angst om fouten te maken. Ook hier konden we door sterker in te zetten op informeren, velen geruststellen. 
  4. Er is nog een spanningsveld tussen enerzijds de doelstelling van systeeminnovatie en anderzijds de praktische aanpak vanuit productontwikkeling. Een mogelijke oplossing is een ontdubbeling van het traject en werken op twee snelheden: bij de privépartner en de publieke partner. 

Wat brengt de toekomst?

In de nabije toekomst wordt de volledige aanbestedingsprocedure doorlopen. We hopen op een oplevering van de twee testmodules in de zomer van 2024. We verwachten dat het gebruik van die modules en de bijhorende positieve ervaringen zorgen voor een opschaling binnen en zelfs buiten de organisatie Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 

Hoewel het project vertrekt vanuit een huisvestingsprobleem in het onderwijs, kunnen dit traject en de leerlessen relevant zijn voor verschillende organisaties op zoek naar een duurzame tijdelijke huisvesting: gezondheidszorg, ouderenzorg, sportverenigingen … alsook meer commerciële doelgroepen. 

Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Partners Groep Van Roey, Skilpod, UHassel

Thema's Hefbomen: Juridisch › Financieel › Businessmodellen › Circulaire materialen en bouwsystemen ›