Rotor

Multi Tower - hergebruik van bouwmaterialen

In september 2016 werd Rotor door Conix RDBM en Whitewood uitgenodigd om mee te werken aan het Multi-project, de verbouwing van de iconische Philipstoren aan het De Brouckèreplein.

De Philipstoren dateert van de jaren '60. Hij staat algemeen bekend om de radicale veranderingen die hij aanbracht aan het Brussels stedelijk weefsel en is sindsdien onderwerp van discussie. Tot op de dag van vandaag suggereren sommige mensen om het uiterlijk van de toren drastisch te veranderen of hem zelfs gewoon met de grond gelijk te maken. Op die manier zouden ze echter dezelfde fout maken als de bouwers: de kwaliteit van wat al bestaat niet erkennen.

In tegenstelling tot andere verbouwingen van modernistische torens in Brussel (de Astrotoren, de Zuidertoren / Tour du Midi, de Financietoren, ...) waar de oorspronkelijke materialiteit volledig verdween, wil het reconversieproject voor de Philipstoren het gebouw opnieuw verzoenen met de stad.

De architecten van de toren, Groupe Structure, kozen in de jaren '60 voor stalen constructie-elementen, liften, gevelbekleding … die geproduceerd waren door lokale bedrijven. Zo wilden ze de lokale economie ondersteunen.
Wat is hun equivalent in onze tijd? Brussel heeft de voorbije jaren een leidende rol gespeeld in de ontwikkeling van de circulaire economie. Het Multi-project wil een extra stimulans zijn voor deze activiteiten. Daarom is er een ambitieniveau bepaald voor de integratie van hergebruikte elementen: het doel is dat minimaal 2% van de in het project geïnstalleerde componenten hergebruikte componenten zijn (percentage in waarde en in gewicht).
Deze onderdelen kunnen afkomstig zijn uit de Philipstoren zelf of uit de stock van verschillende hergebruikhandelaars in België en daarrond. 2% is een eenvoudig doel voor kleine projecten, maar hier is het echt wel een ambitieuze uitdaging.

Rotor assisteert Conix RDBM en Whitewood tijdens het ontwerp- en de constructiefase om de integratie van hergebruikte elementen mogelijk te maken. Om het doel van 2% haalbaar te maken, is Rotor op zoek naar kandidaatmaterialen. Gezien de omvang van het project moeten de materialen in voldoende grote hoeveelheden op de hergebruikmarkt beschikbaar zijn. Even belangrijk is het streven naar materialen die het potentieel hebben om bij te dragen aan de architectonische kwaliteit van de Multi Tower. De nieuwe toren hoopt op die manier een tweede leven te kunnen geven aan materialen afkomstig van gelijkaardige gebouwen in Brussel die momenteel herontwikkeld worden, verzameld en voorbereid voor hergebruik door zusterbedrijf Rotor DC.

Volg het project op de site van Rotor.