Rockpanel

Rockcycle - inzameling en recycling van Rockpanel gevelbekleding

Terugname van materialen is een belangrijke schakel bij circulair bouwen. Materialen keren dan aan het einde van hun eerste leven terug naar de fabrikant. Fabrikant van rotswoloplossingen ROCKWOOL doet dat met de recycling service 'Rockcycle'. Door omgekeerde logistiek toe te passen, verzamelen ze ROCKWOOL rotswol en Rockpanel restmateriaal op werven en bij distributeurs die de gevelplaten verkopen:

- rotswolresten worden in de ROCKWOOL recyclagefabriek hergebruikt als secundaire grondstof voor de productie van nieuwe hoogwaardige rotswolproducten. In feite kan rotswol keer op keer gerecycleerd worden tot nieuwe rotswol: dit is een belangrijk aspect van het circulaire kringloopmodel en het sluit aan bij de visie van ROCKWOOL om mee te bouwen aan duurzame, futureproof steden;

- Rockpanel gevelplaten bestaan tot wel 50% uit gerecycleerde materialen. Na de levensduur van een gebouw zijn de Rockpanel platen makkelijk te demonteren en herbruikbaar voor andere toepassingen en/of recycling. De gevelbekleding is volledig recycleerbaar zonder verlies van kwaliteit.

ROCKWOOL heeft al sinds 1992 een eigen recyclagefabriek waar rotswolresten uit eigen fabriek en van werven hergebruikt worden voor de productie van nieuwe rotswolproducten. Rockcycle is een nieuwe service van ROCKWOOL die in het leven geroepen is om klanten te helpen met het inzamelen van rotswolresten van de bouwplaats. Zo kunnen ze samen de kringloop sluiten.