Rietland

H2p0wer Argex, circulair model voor het hergebruik van afvalwater én restwarmte

Afvalwater kan in stedelijk gebied een uitstekende water- én energiebron zijn en bovendien zorgen voor koeling. Dat wil Rietland aantonen met zijn H2p0wer Argex project.

Waterzuiverende parkeerplaatsen
Omdat we steeds vaker kampen met perioden van langdurige droogte, is het inzetten van alternatieve waterbronnen meer dan ooit aan de orde. Rietland (bouwer van rietvelden voor de zuivering van afvalwater) ontwikkelde een ruimtebesparend waterzuiveringsconcept: de Phytoparking®. Die oplossing combineert natuurlijke afvalwaterzuivering met parkeerruimte.

… voor hergebruik van water en koeling van een gebouw
Het gezuiverde water kan hergebruikt worden voor toiletspoelingen en voor de voeding met water van moerasdaken, een concept ontwikkeld door het Duitse ingenieursbureau Blumberg. Zo’n moerasdak koelt een gebouw op een energiezuinige manier en vermindert het urban heat island effect. Het overtollige gezuiverd afvalwater kan bijkomend geïnfiltreerd worden (mits de wetgeving hierop aangepast wordt). Een Phytoparking® vermindert op die manier het drinkwaterverbruik met 30% (wc-spoeling) en elke druppel water draagt bij tot het klimaatbestendig maken van de omgeving (verkoeling en stijging van de grondwatertafel).

… met energierecuperatie
In het H2p0wer Argex project gaat Rietland nog een stap verder. Daar bouwt Rietland, samen met zijn bouwteam, Phytoparkings die uitgerust zijn met een installatie die riothermie mogelijk maakt. Bij riothermie haal je energie uit afvalwater en gebruik je die om gebouwen te verwarmen. Door afvalwaterzuivering en riothermie te combineren en in een gesloten kringloop te plaatsen, krijg je dus een verregaand circulair concept waarbij je zowel water als energie hergebruikt. Hetzelfde gezuiverde afvalwater dient dan drie doelen tegelijkertijd: recuperatie, koeling en verwarming.

Leren van elkaar
Het H2p0wer Argex project brengt alle stakeholders in het bouwteam vanaf de ontwerpfase rond de tafel. Door samen ervaringen uit te wisselen en analyses uit te voeren, krijgen ze een realistisch inzicht in de kosten, terugverdientijd en energie-, water- en CO2-besparing van dit verreikende water- en energieconcept.

Rietland

Partners Cofrax, GEP Watermanagement, Ibic, Argex, UGent, Vlakwa, ingenieurbureau Blumberg

Thema's Recyclage & hergebruik › Financieel › Businessmodellen › Data & Tools › LCA & LCC ›