PVT Circulair

Een circulair verzorgingstehuis

OPZ Geel is in bouwteam gestart met het ontwerpen en bouwen van een nieuwbouw PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis). Dit is een woonomgeving voor mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek, die evenwel niet volledig zelfstandig kunnen wonen. Circulair bouwen is zeer prominent aanwezig bij het ontwerpproces en we willen hiermee barrières doorbreken.

De herbruikbaarheid, de afbreekbaarheid en de recyclage van bouwelementen zijn bepalende factoren naar materiaalkeuze. Wanneer we kijken op de schaal van het bouwelement kiezen we voor bouwelementen die op het einde van hun levensduur hergebruikt kunnen worden als hetzelfde bouwelement. We benutten maximaal de restwaarde van het materiaal door de functie te hergebruiken en wordt er geen energie verspilt aan het produceren van nieuwe materialen. Bouwelementen worden gemaakt uit gerecycleerde materialen of uit groeibare en biologisch afbreekbare stoffen. Als de functie niet kan hergebruikt worden, worden de bouwelementen uit materialen gemaakt die als grondstof kunnen dienen voor een nieuw bouwelement of voor andere producten. We kiezen voor gerecycleerde materialen, bio-gebaseerde materialen die op het einde afbreekbaar zijn of materialen met een lange levensduur met een hoge restwaarde. Door in te zetten op hergebruik en recyclage kunnen we kringlopen sluiten en de afvalproductie verminderen. Door ons deze prioriteiten naar materiaalkeuzes op te leggen, kiezen we voor een verduurzaming van de bouwwereld.

De gelaagdheid en omkeerbaarheid van de elementen van ons gebouw speelt een belangrijkere rol in het onderhoud en verlengen van de levensduur. Elementen die sneller aan vervangen toe zijn, moeten makkelijker bereikbaar zijn. Door de mogelijkheid tot herstellen, hergebruiken en recycleren aan het begin in het ontwerpproces mee te nemen houden we rekening met de eventuele wijzigende noden in de toekomst.

 

OPZ Geel

Partners Osar architecten, Hooyberghs NV

Resultaat

DOWNLOAD PDF bestand