Op weg naar een circulaire digitale meter

Eandis vervangt oude elektriciteits- en gasmeters door circulaire exemplaren

De komende jaren zijn de oude elektriciteits- en gasmeters in heel Vlaanderen aan vervanging toe. Netbeheerder Eandis wil ze vervangen door digitale én circulaire meters.

Eandis wil binnen het project ‘Op weg naar een digitale meter’, dat samen met netbedrijf Infrax is opgezet, onderzoeken hoe dat best verloopt om de principes van circulaire economie zo goed mogelijk toe te passen: welke eisen moet ze opleggen aan leveranciers van meters? Hoe kan het transport beperkt worden? En hoe maken ze maximaal gebruik van de lokale mogelijkheden tot verwerking? Ten slotte wil Eandis ook inzicht krijgen in de kosten en baten van het project.

Eandis wil bewust de doelstellingen van circulair aankopen ondersteunen en daarin een actieve rol opnemen. Bedoeling is om binnen twee jaar meer dan 100 circulaire aankoopprojecten te realiseren, kennis over circulair aankopen te ontwikkelen en die maximaal te delen.

Eandis System Operator