Nieuwe kunstenaarsverblijven voor het Frans Masereel Centrum

Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd, Media

Het Frans Masereel Centrum in Kasterlee is een internationaal kunstencentrum dat momenteel over 9 kunstenaarsverblijven beschikt. De verblijven staan open voor individuele kunstenaars (reguliere residenties) en studenten van hogescholen en universiteiten (schoolresidenties).
De verblijven zijn verouderd, gebouwd in de jaren ’70. Daardoor voldoen ze niet aan de actuele normen aangaande energiezuinigheid. Daarnaast hebben ze te kampen met stabiliteitsproblemen. Bovendien wil het Frans Masereel Centrum de verblijven in de toekomst graag anders inplanten op het domein.

Via een ontwerpopdracht zal eerst een masterplan opgemaakt worden voor de toekomstig in te planten nieuwe kunstenaarsverblijven. Binnen deze globale visie worden vervolgens een beperkt aantal verblijven uitgewerkt om ten slotte ook effectief gerealiseerd te worden. De verblijven zullen ontworpen worden volgens de principes van veranderingsgericht bouwen. Bovendien zullen ze gebouwd worden met materialen met een lage milieu-impact.
Op langere termijn is het de bedoeling om al de bestaande kunstenaarsverblijven stelselmatig te vervangen door nieuwe verblijven.

Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd, Media

Partners Facilitair Bedrijf en Frans Masereel Centrum

Thema's Circulaire materialen en bouwsystemen ›