Miss Miyagi

Financieringsplatform voor het collectief herbestemmen van vastgoed

Miss Miyagi specialiseert zich in het initiëren en coördineren van bottom-up herbestemmingsprojecten met een maatschappelijke meerwaarde. In haar praktijk slaagt ze erin om commercieel on-ontwikkelbare panden (die daarom vaak bedreigd worden met de sloop) een maatschappelijke relevante én economisch rendabele herbestemming te geven (De Hoorn, Hal5,...). Cruciaal daarbij is het belang van de 'matchmaking' tussen te herbestemmen gebouwen, gebruikers en investeerders.

Het hergebruik en herbestemmen van bestaande panden is een belangrijke uitdaging binnen het thema van de circulaire stad. Het strategisch herbestemmen van panden levert direct én indirect bij tot een meer circulaire stad. Direct omdat zeer diverse grondstoffen (materialen, energie, ruimte,...) hergebruikt worden. Indirect omdat uit de praktijk blijkt dat maatschappelijke herbestemmingsprojecten een belangrijk ruimtelijk, economisch en mentaal kader vormen voor diverse circulaire processen.

Miss Miyagi ontwikkelde reeds een digitaal vastgoedplatform om aan 'matchmaking' te doen tussen gebouwen en gebruikers. Dit project wil in de breedte én in detail, op basis van enkele zeer concrete cases, de mogelijkheden onderzoeken en testen om bottom-up financieringsvormen te ontwikkelen en te integreren in het platform. Hierdoor kan de methodologie van bottom-up herbestemmen opgeschaald worden en een significante (directe en indirecte) bijdrage leveren aan de circulaire stad.