Meer hergebruik van bouwmaterialen voor betaalbaar renoveren

Een verbindende partij tussen vraag, aanbod en aannemers

Domus Mundi vzw wil kwalitatief en duurzaam leven, wonen en (ver)bouwen mogelijk maken voor kwetsbare groepen. We zijn een sociaal geëngageerde organisatie met bouwtechnische kennis die uitgebreide ervaring heeft op het vlak van integrale projectbegeleiding.

Dat hergebruik van bouwmaterialen leidt tot een reductie van de milieu-impact van de bouwsector, is algemeen geweten. Via dit project willen we onderzoeken of hergebruik ook kan bijdragen aan de doelstelling om het betaalbaar en kwalitatief woonaanbod te vergroten.

Het onderzoeksproject vertrekt vanuit organisaties en professionele actoren uit de bouwsector die een directe impact hebben op de vraag, vanuit hun rol als opdrachtgever of omdat ze nauw samenwerken met diverse bouwheren. Zo analyseerden we op materiaal- en elementniveau waar financieel haalbare hergebruiktoepassingen zitten.

Omdat arbeidskosten zwaar doorwegen in de bouwsector, zeker bij hergebruik van materialen, onderzochten we ook welke rol sociale economie bij (bouw)bedrijven kan spelen om de financiële haalbaarheid te vergroten. Daarvoor betrokken we Weerwerk vzw in het partnerschap.

We hopen een nieuwe markt te creëren voor specifieke materialen die rechtstreeks hergebruikt kunnen worden in bouwprojecten en een positieve impact hebben op de betaalbaarheid van kwalitatief wonen.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. Dankzij dit project konden we onze expertise rond hergebruik van keukens verder uitbouwen. Onze procesflow wordt steeds efficiënter, met beter zicht op ins en outs.
  2. Door een toenemende vraag naar hergebruik van sanitair, beginnen we ook op dat vlak kennis en ervaring op te bouwen. Hier kan onze procesflow echter nog verbeteren.
  3. We hebben een erkende coöperatieve centrale met sociaal oogmerk (cvso) opgericht: de Recupcentrale. Die focust zich op renovaties (binnenafwerking) met hergebruik van bouwmaterialen, en wil een netwerk uitbouwen van coöperanten met recuperatiematerialen.
  4. Op de Arsenaalsite in Gentbrugge creëerden we een fysieke materialenbank voor tweedehands bouwmaterialen. Die wordt uitgebaat door Scrap vzw.
  1. Doorheen het traject merkten we dat de interesse in hergebruik en de concrete toepassing ervan toenamen, zowel aan aanbodzijde als vraagzijde. De interesse werd gestimuleerd door ‘good practices’ die aantoonden dat renoveren met hergebruik goedkoper en toch kwaliteitsvol kan.
  2. Aannemers blijven moeilijk te overtuigen. Hun interesse zal voornamelijk moeten komen op vraag van de bouwheer of architect, of door toenemende bottlenecks in de aanbodkanalen. De belangrijkste redenen zijn grote kortingen op nieuwe materialen en (angst voor) aansprakelijkheidsproblemen.
  3. Een toenemende vraag naar hergebruik van bouwmaterialen kan het aanbod laten stijgen, maar omgekeerd kan ook een kwaliteitsvol aanbod de interesse in en vraag naar herbruikbare materialen laten stijgen.
  4. Wat betreft urban mining op grote werven, is het belangrijk dat de opdrachtgever of sloper de geïnteresseerde partijen georganiseerd en enige tijd op voorhand contacteert. Momenteel is de gehanteerde termijn vaak veel te kort (als het al gebeurt).

Wat brengt de toekomst?

Wij blijven renoveren met hergebruik van bouwmaterialen, ondertussen via een erkende cvso, opgericht in oktober 2022. Daarnaast baat Scrap vzw, in samenwerking met Recupcentrale, een fysieke materialenbank uit op de Arsenaalsite van Gentbrugge. Ook dit is een spin-off van het afgelopen project.

Domus Mundi vzw

Partners Het Pandschap cv, Inhout bvba, Weerwerk vzw