MAKER architecten

Heropwaardering van de tuinwijk aan de Tuighuisstraat in Kortrijk

In de Tuighuisstraat in Kortrijk ('de Tuinwijk') staan 56 sociale (rij)woningen uit 1925, waarvan 18 nog eigendom zijn van de oorspronkelijke bouwheer Wonen Regio Kortrijk. Ze verkeerden in slechte staat en waren aan vervanging toe. MAKER architecten ontwikkelde een concept dat heel nauw aansluit bij het oorspronkelijke opzet van een tuinwijk: een gemeenschappelijke achtertuin die de ontmoeting en het sociaal contact tussen de verschillende bewoners moet stimuleren. Die functie is in de Tuighuisstraat verloren gegaan, omdat doorheen de jaren de achtertuinen volgebouwd zijn met berghokken, garages of andere constructies. Door deze gesloten achterbouwen is er geen contact meer mogelijk tussen de woningen en het intussen ook geasfalteerde binnengebied.
Om het binnengebied herop te waarderen, wordt op de tweede lijn gebouwd en een typologie gecreëerd die verschillende woon- en werkscenario's mogelijk maakt.

Circulaire principes worden op drie schaalniveaus toegepast:
- de buurt (integratie en sociale verankering, gedeelde infrastructuren en ruimtes, inclusieve procesaanpak in functie van toekomstige evoluties van de wijk),
- het perceel (woontypologieën die aanpassingen in gezinssamenstellingen of woon-werkrelaties kunnen opvangen) en
- het constructief detail (dakpannen en bakstenen zullen hergebruikt worden voor de gevels van de nieuwe woningen).
De afbraakfase met recuperatie van bakstenen en dakpannen is voltooid. De nieuwbouwfase wordt op korte termijn aanbesteed.