BAST architect & engineers

Kinderdagverblijf Lentetuiltje, een circulaire kinderopvang

Het huidige kinderdagverblijf ‘Lentetuiltje’ is toe aan vernieuwing. De bouwheer schreef een wedstrijdbestek uit waarin zijn ambities zeer duidelijk waren: het nieuwe Lentetuiltje moest een duurzaam, toekomstgericht en circulair gebouw worden.

De basis van het ontwerp van Bast architect & engineers is dan ook een kinderopvang die met natuurlijke materialen gebouwd is volgens het lagenprincipe van Stewart Brand (zie ook: Leerhub Vlaanderen Circulair Bouwen, lespakket ‘Circulaire materialen’). De constructie is opgevat als een flexibel inzetbaar houten kolommengrid met een schil van houtskeletwanden, aangevuld met recent ontwikkelde ecologische materialen zoals ingeblazen stro of hennep. De technieken worden in opbouw geplaatst zodat ze makkelijk bereikbaar en aanpasbaar zijn.

Voor kleine besturen en vzw’s zoals Lentetuiltje, die slechts zelden of eenmalig een bouwproject starten, is het niet eenvoudig om de aanbesteding uit te schrijven volgens de complexe regelgeving overheidsopdrachten. Bovendien vormt het implementeren van circulaire aanbestedingsconcepten nog een extra hinderpaal.

Met een multidisciplinair team leggen de partners zich binnen dit project dan ook toe op:

  1. het ontwerpend onderzoek naar geschikte, ruim toepasbare circulaire bouwmethoden voor het kinderdagverblijf, met aandacht voor herbruikbaarheid, demonteerbaarheid en aanpasbaarheid,
  2. een metend onderzoek waarbij verschillende bekende meetmethoden naast elkaar worden toegepast (o.a. LCC, totem, GRO, C-calc, ...) om enerzijds de circulaire ambities van de gemaakte keuzes te valideren en anderzijds circulaire langetermijnkeuzes te stimuleren,
  3. het in kaart brengen van de meest geschikte aanbestedingsmethoden voor circulaire projecten en het uitwerken van een leidraad die andere (kleine) bouwheren een duwtje in de rug kan geven om ook voluit te gaan voor hun circulaire ambities.

BAST architect & engineers

Partners Rebel Group, Kamp C, advocaat Rika Heijse, KDV Lentetuiltje

Thema's Hefbomen: Juridisch › Financieel › Businessmodellen › Circulaire materialen en bouwsystemen ›