Labo Leegstand

Verontreinigd terrein wordt experimenteerruimte

Labo Leegstand heeft de ambitie om aan de hand van een concrete experimenteerruimte in de Potterij, een strategisch gelegen verontreinigd terrein in de Mechelse binnenstad die wordt ingericht voor tijdelijk gebruik, onderzoek te voeren en expertise op te bouwen omtrent modulair bouwen. Hier wordt een modulair bouwpakket ontwikkeld voor tijdelijke invulling van leegstaande panden.

Het terug in omloop brengen van leegstaande gebouwen brengt ecologische, economisch/financiële én een maatschappelijke meerwaarde met zich mee. Echter, deze duurzame aanpak van ruimte(her)gebruik blijkt uit de praktijk niet te stroken met een duurzaam materiaal(her)gebruik: bouwsystemen zijn niet ontworpen op maat van tijdelijk gebruik.

Na het definiëren van de nodige ingrepen in functie van flexibel tijdelijk gebruik wordt een inventarisatie opgemaakt van potentiële bouwsystemen die reeds op de markt zijn en/of nog verder in een co-creatief ontwerp- en bouwproces worden uitgewerkt. Hiermee wordt aan de slag gegaan door een modulair bouwpakket op maat van de Potterij te ontwerpen. De bevindingen van dit onderzoekstraject worden gebundeld in de opmaak van een uitvoeringsdossier als aanleiding tot de reële implementatie in de Potterij. Door in een voortraject de huidige tendensen, mogelijkheden en beperkingen van tijdelijk gebruik van leegstaande panden in het algemeen bloot te leggen aan de hand van verschillende praktijkcases, en deze vervolgens terug te koppelen naar de Potterij, hebben we de ambitie zo een opschaalbaar mogelijk project uit te werken.

Als praktijkcase dient de Potterij als experimenteer-, leer- en demonstreerproject om aan te tonen dat de levenscyclus op gebouwniveau en bouwmateriaalniveau radicaal te innoveren valt, weg van de lineaire (wegwerp-) benadering: leegstand als speelveld voor experiment in de circulaire economie.

Dit project wordt gedragen door Miss Miyagi & BUUR, en kadert binnen een bredere samenwerking met partijen als Stad Mechelen, Thomas More, VITO, VUB, DMOA, OVAM, etc.

BUUR cvba

Partners Miss Miyagi bvba