JUUNOO

CMAF: circulaire materialen anders financieren

JUUNOO maakt systeemwanden die je eindeloos kan plaatsen en herplaatsen. Een mooi circulair product dus, want door ruimtes makkelijk herindeelbaar te maken, kan je ze laten meegroeien met wijzigende behoeftes en functies. Toch wordt er in grote bouwprojecten nog te weinig gekozen voor JUUNOO en andere circulaire producten.

De reden? Circulaire producten zijn vaak nieuwer en/of duurder in aankoop. Verder ligt bij aanbestedingen de focus meestal op de investering (niet op de restwaarde) en op het gemak om bestaande methodes gewoon te copy-pasten. Om circulaire bouwmaterialen concurrentiëler te maken en ingang te doen vinden bij grotere (publieke en private) projecten, start JUUNOO een zoektocht naar alternatieve financieringsmodellen.

Door andere financieringsvormen dan klassieke verkoop voor te stellen, willen JUUNOO en zijn projectpartners de investeringsdrempel voor de bouwsector verlagen. De idee is om de restwaarde van een herbruikbaar product in rekening te brengen bij de aankoop, zodat er gewerkt worden kan worden aan een lagere Total Cost of Ownership (TCO) dan bij klassieke materialen. Bij demontage kan de aannemer die de circulaire bouwelementen afbreekt, immers veel meer elementen hergebruiken en valoriseren.

Heel concreet zullen de partners binnen het CMAF-project drie zaken ondernemen:
1. reeds bestaande modellen (wall-as-a-service, rent-a-wall, lease-as-a-service, buy-back-warrenty, …) vergelijken, zowel op financieel als juridisch vlak, en vanuit het perspectief van zowel de producent, de bouwheer als de aannemer,
2. aannemers en andere beslissingsnemers een beter inzicht bieden in de customer journey, de juridische drempels, de doorlooptijd en het hergebruik van de wanden, op basis van grotere cases met alternatief gefinancierde JUUNOO wanden,
3. ontwikkelen van een (aan Totem gekoppelde) berekeningstool die de voordelen van alternatieve financiering kan simuleren.