JuuNoo

Circulair alternatief voor lichte interieurwanden

In kantoorgebouwen zijn interieurwanden heel vaak slechts tijdelijk van aard. Na een bepaalde periode ontstaat er een nood om de ruimte anders in te delen en dan worden binnenwanden, van welk type ook, weggehaald en vervangen door nieuwe exemplaren, al dan niet op een andere plek. Zo telkens opnieuw bouwen en slopen heeft een zware ecologische impact. Het vraagt ook een grote investering in tijd en middelen van de bouwheer.

Daar willen we met JuuNoo verandering in brengen. Zo ontstond het idee om een binnenwand te creëren die gemakkelijker gedemonteerd én vlot in een andere configuratie herbouwd of verkocht kan worden. Belangrijk daarbij is dat de wand zeker niet inboet aan kwaliteit en dat de akoestiek goed blijft. Op die manier bekomen we een alternatief dat zowel economisch als ecologisch veel hoger zal scoren dan een klassieke wand.

In samenwerking met het circulaire laboratorium De Potterij in Mechelen, Eddy Ghesquire, VDAB & Alfatex werd het bouwsysteem aan verschillende praktijkvoorwaarden getoetst. Die experimenten evalueerden de kwaliteit en het circulaire karakter van het JuuNoo-systeem. De resultaten werden openbaar gemaakt.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. We zijn erin geslaagd een alternatieve binnenwand te creëren die vlot monteerbaar is dankzij een modulair en uitschuifbaar systeem. De wanden zijn minstens even performant als een klassieke wand. Een systeem van klittenband maakt schroeven overbodig en levert een akoestische buffer. Dit alles maakt de wanden eindeloos herbruikbaar.

  2. Onze nieuwe circulaire wanden zijn al op meerdere locaties in de praktijk te bezichtigen: beMatrix in Roeselare, Alfatex in Deinze, Bulik in Roeselare, VDAB in Brussel/Halle, Ergodôme in Kortrijk, Bast in Ronsele en Hooox in Gent.

  3. We hebben veel ingezet op disseminatie. Er werden al meer dan 500 flyers verdeeld, we namen deel aan meerdere evenementen om ons innovatief systeem voor te stellen, en ook op sociale media bereikten we veel mensen door actief onze resultaten te promoten.

  4. Het team van JuuNoo is gedurende de looptijd van het project gegroeid tot 3 fulltime medewerkers en een uitgebreide pool van freelancers en onderaannemers. Bovendien zorgde de productie van het JuuNoo-systeem voor honderden uren werk in het maatwerkbedrijf Mariasteen in Roeselare.

  1. De grootste uitdaging van dit project is de starre houding van de bouwsector zelf. Enkel door permanent te blijven doorhameren op dezelfde punten krijgen we geleidelijk aan alles in beweging. Meer openbare aanbestedingen met als hoofdcriteria de circulaire economie, zal volgens ons de meeste impact hebben om de bouwsector meer circulair te maken.

  2. Een goede samenwerkingscultuur is erg belangrijk. Dankzij de samenwerkingscultuur op de talrijke events van Vlaanderen Circulair ontstond er een waardevolle samenwerkingen ontstaan, oa met architecten van Bast, aannemers zoals Beneens, Vanhout en Vanroey en andere leveranciers zoals Gyproc en Knoopwerk. Dat heeft reeds mooie resultaten opgeleverd in het labo en het is ons doel om nog meer samenwerkingen uit te werken.

Wat brengt de toekomst?

Via dit project is er een interessante samenwerking ontstaan met Gyproc België, die in het labo mooie resultaten opleverde. Het is ons doel om in 2019 nog verdere samenwerkingen uit te werken.

De innovaties die binnen dit project werden ontwikkeld, zijn geborgd in 3 Belgische patenten waarvan 2 patenten momenteel in een internationale aanvraag zitten.

Gezien de geboekte resultaten hebben we eveneens beslist om in de zomer van 2019 te starten met een kapitaalronde van 1,5 miljoen euro. Dat zal onze groei aanzienlijk kunnen versnellen en ons team verder laten groeien tot 10 voltijdse medewerkers tegen 2021. Ook daarna zal ons enthousiasme niet te stoppen zijn, want er ligt ook een plan klaar om sterk op te schalen in de komende jaren en zo de markt te duwen richting een circulaire economie.