House Plus

Mobiele circulaire zorgunits als oplossing in tijdelijke zorgsituaties

Niet enkel voor ouderen, maar ook voor zorgbehoevenden in het algemeen is thuis blijven wonen een belangrijke zaak, zowel op praktisch als mentaal vlak. Vaak gebeurt het dat de huidige woning echter niet voldoende aangepast is aan bepaalde zorgsituaties. Een tijdelijke aanpassing of uitbreiding van de woonst kan dan een oplossing bieden.

Vanuit deze context is het idee ontstaan voor het project House Plus. We willen een mobiele zorgunit ontwikkelen die de noden binnen een zorgsituatie in situ oplost. Zo kunnen we een woning tijdelijk aanpassen met bijvoorbeeld een gelijkvloerse slaap- en of badkameruitbreiding. Daarbovenop willen we deze units zo ecologisch en circulair mogelijk maken: de modules kunnen buiten of in de woning staan, zijn makkelijk op te bouwen en weer af te breken en zijn telkens opnieuw inzetbaar. De gebruiker zou geen eigenaar zijn, maar de modules kunnen huren.

Productontwikkelaar Bruno Van Son en het maatwerkbedrijf Kunnig bouwen momenteel de eerste prototypes, terwijl de studenten van de afdeling Bouw van Hogeschool Odisee als kritisch klankbord worden ingezet.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. We hebben een concept uitgewerkt dat zowel modulair, circulair, ecologisch én ingebed is in de sociale economie dankzij de samenwerking met het maatwerkbedrijf Kunnig. Bovendien leveren we een educatieve bijdrage aan studenten van de Odisee Hogeschool, die worden ingezet als klankbord.

  2. Om voeling te krijgen met de leefwereld van zorgbehoevenden en hun visie te kennen op het concept mobiel zorgwonen, werd ons ontwerp via ZorgLab Aalst afgetoetst bij verschillende doelgroepen (ouderen, mantelzorgers en zorgverleners).

  3. Naast vlotte opbouw- en afbraakmogelijkheden, hebben we veel aandacht besteed aan het maximaal gebruik van duurzame, ecologische en recycleerbare grondstoffen voor de opbouw en samenstelling van onze zorgmodules.

  4. In samenwerking met het maakbedrijf Kunnig hebben we ons ontwerp verder geoptimaliseerd en uiteindelijk een eerste prototype gecreëerd.

  1. De realisatie van het prototype in samenwerking met het maatwerkbedrijf Kunnig was een grote uitdaging. Het was vooral moeilijk en tijdrovend omdat Kunnig het gewend was een loutere rol van uitvoerder in te vullen, terwijl het in dit project echt mocht meedenken. Dat vroeg om een verandering van denkwijze.

  2. Vanuit de overheid zou er, op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vergunningen, meer ruimte en duidelijkheid moeten komen over de vergunnings- en plaatsingsmogelijkheden voor modulaire zorgunits. Een duidelijk wettelijk kader op Vlaams niveau zou het plaatsen van een zorgmodule aanzienlijk kunnen vereenvoudigen.

Wat brengt de toekomst?

House Plus zal na de steun van Vlaanderen Circulair zeker blijven bestaan. Ondertussen hebben we al een tweede prototype (2a) ontwikkeld dat wordt afgewerkt in het atelier van Kunnig in Hoboken. Binnenkort volgt er overleg met alle spelers om na te gaan wat er nog nodig is om over te gaan naar de eerste testfase op het terrein. Het doel is concrete afspraken maken met zorgvragers, zorgverleners maar ook met intermediairs en zorgaanbieders.

Verder hebben we reeds de eerste contacten gelegd met een zorgbedrijf in Antwerpen. De doorstart van het project kan worden ingebed in een projectwerking van de provincie Antwerpen rond zorgeconomie. Er is alvast bijzondere interesse in ons concept, zeker omwille van de link met de sociale economie.

Axxis Consultancy

Partners Pegode vzw, Thomas More, Kunnig vzw

Resultaat

Download PDF bestand