HOUBEN NV

Ontwerp en bouw van een circulaire Welzijnscampus in Genk

Houben kreeg het vertrouwen voor de uitvoering van het ontwerp en de bouw van de nieuwe gemeenschappelijke hoofdzetel voor de vzw’s CAW Limburg, Pleegzorg Limburg en VK Limburg. Het maakte er een circulair bouwproject van, en dat uit zich op volgende vlakken.

1. De modulaire structuur
Veranderingsgericht bouwen is één van de speerpunten van circulair bouwen. Daarom maakte Houben de binnenruimte volledig moduleerbaar met het oog op een eventuele herbestemming van het gebouw. Ze kozen dus voor veel gipskartonwanden en een Airdeck-vloersysteem waardoor slechts een minimale betonstructuur nodig is om de stabiliteit te garanderen.

2. Verantwoord materiaalgebruik
Een andere grote voorwaarde van circulair succes: afvalstromen zo klein mogelijk houden en bouwmaterialen klaarstomen voor een tweede leven. Houben ging dus onder andere voor herbruikbare isolatiematerialen, recycleerbare gipskartonwanden en recycleerbare linoleum- en pvc-vloeren. Bovendien kozen ze voor light as a service. De gebruiker van het gebouw hoeft de verlichting dus niet aan te kopen, maar betaalt enkel voor het verbruik.

3. Vooruitstrevende energiehuishouding
Met een E-peil van 32 deed Houben beter dan de vooropgestelde EPB-eisen. Dit is vooral te danken aan het slimme samenspel tussen de verschillende toegepaste technieken. Een doorgedreven isolatie en ventilatie bijvoorbeeld, maar ook het gebruik van zonne-energie en bodemenergie.

4. Minimale (faal)kosten
Houben werkte het project volledig uit in BIM-software (bouwwerkinformatiemodel) en bracht zo de gebruikte materialenstroom exact in kaart. Hierdoor snoeiden ze stevig in de faalkosten én verkorten ze de totale bouwtermijn aanzienlijk.

Gedetailleerde info over de circulariteit van het project vind je hier.